MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

Despre Noi

Comunicare

Serviciul relaţii publice şi mass-media

Comunicarea este punctul central a tot ceea ce întreprindem în societatea noastră, indiferent de serviciile pe care le prestăm sau de domeniul în care activăm.

Eficienţa comunicării începe când sursa este credibilă, mesajul este clar şi are loc un feedback de la receptor. Eliberarea informaţiei cât mai pe înţeles şi adaptarea strategiei de comunicare, în funcţie de răspunsul şi nevoile publicului căruia i se adresează, reprezintă adevăratele pietre de temelie pentru iniţierea unei comunicări eficiente din partea unei instituţii publice în domeniul sănătăţii.

O colaborare continuă între Instituţia Medico Sanitară Publică Institutul Oncologic şi sursele mass-media, poate fi, în contextul actual o punte de legătură dintre medic şi pacient, cel din urmă fiind receptorul/beneficiarul cu cele mai mari priorităţi.

În acest context, orice solicitare, petiţie, informaţie parvenită din exterior trebuie să formeze inevitabil o relaţie de comunicare constructivă cu specialistul din interiorul instituţiei.

Reprezentanţii mass-media să se asigure cu maximă convingere despre oportunitatea creării unui dialog în comunicare ultra eficient din prima sursă a instituţiei solicitată şi anume specialistul în relaţii publice şi mass-media care va pune la dispoziţie informaţia neceară într-un limbaj simplist, veridic şi coerent. 

Ghidul_privind_aplicarera_procedurii_de_comunicare_si_conseliere_a_pacientului.pdf