MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

Despre Noi

Sectia Chimioterapie nr.1

 

 

Dora BOLUN

Sefa sectiei, medic

Tel.: (373) 0 22 852 348

Istoric 

Primul organizator al serviciului chimioterapic în Republica Moldova a fost Tudor Monul, colaborator ştiinţific superior, doctor în ştiinţe medicale. Chimioterapia, ca componentă obligatorie de tratament a tumorilor maligne, este practicată în republică din octombrie 1968, când a fost fondată Secţia Chimioterapie 1. Secţia a fost formată ca centru republican de terapie medicamentoasă antitumorală pentru oncologii de toate profilurile şi s-a ocupat cu implementarea chimioterapiei cancerului atât ca componentă a tratamentului complex, cât şi ca metodă de sine stătătoare de tratament. Iniţial Secţia avea capacitatea de 20 de paturi, în anul 1972 aceasta a fost extinsă la 45 paturi, în 1988 – la 50 paturi, în 1994 – la 60 de paturi, iar din 2008 este de 55 paturi. Şefi secţie: în perioada 1968-1976 – medicul Svetlana Coşelnicova, în perioada 1976-1982 – medicul Ala Carmazina, iar din 1982 – medicul Feodora Bolun. 

Profilul: tratamentul chimio-imuno-hormonoterapic a pacienţilor cu tumori maligne şi cercetări ştiinţifice în domeniu.
 
Direcţiile de activitate:
- tratamentul chimio-imuno-hormonoterapic a pacienţilor cu diverse forme şi localizări de cancer, inclusiv: cancer al glandei mamare, cancer pulmonar, tumori ale capului şi gâtului, cancer al tractului digestiv, cancer al sferei ginecologice, cancer urogenital, tumorile cerebrale, melanom, tumori ale aparatului locomotor ş.a.
- consultarea bolnavilor oncologici din secţiile şi Policlinica IMSP IO, alte instituţii medico-sanitare din Republica Moldova în scopul definitivării programului de tratament cu citostatice;
- examinarea clinică şi paraclinică a bolnavilor;
- cercetări ştiinţifice în domeniul chimioterapiei, inclusiv: cercetarea eficacităţii metodelor mono-şi polichimioterapeutice a tumorilor maligne; studierea clinică a eficacităţii noilor preparate citostatice; elaborarea de noi programe de terapie citostatică a tumorilor maligne; implementarea noilor tehnologii în procesul de tratament a pacienţilor cu tumori maligne.
 
Metode de tratament:

- preoperator (neoadjuvant);

- postoperator (adjuvant);

- tratament al formelor de cancer cu extindere la distanţă; 

- de consolidare.

Capacitate: 55 paturi.

Spaţii: 14 saloane, o sală de proceduri, o sală de examinare a pacienţilor şi 6 cabinete pentru colaboratori.

Personal: 34 salariaţi, inclusiv 7 medici, 8 asistente şi 11 infirmiere.

Colectivul secţiei:

Ludmila Dudareva-Istru - conducătorul Departamentului Chimioterapie, dr.hab. prof.

Angela Munteanu - dr., cercetător ştiinţific superior

Svetlana Sidorova - cercetător ştiinţific

Angela Donos-Burduja - medic

Ariadna Cuşnir - medic

Viorica Stanislav - medic 

Maria Obodovscaia - asistenta şefă

Alte informaţii: În secţie se tratează anual cca. 2500 pacienţi. Medicii secţiei îmbină reuşit activităţile de tratament a pacienţilor cu cele de cercetări ştiinţifice şi perfecţionare profesională. Astfel, colaboratorii secţiei au participat la mai multe conferinţe ştiinţifice şi şcoli europene ale oncologilor ce au avut loc în or. Moscova, Stocholm, Bucureşti, Ankara, Sankt-Petersburg, Riga, Minsk, Taşkent, Baku, ş.a. Rezultale ştiinţifice obţinute sunt publicate în peste 200 de lucrări ştiinţifice.

Începând cu anul 1969, secţia Chimioterapie 1 a fost baza Comitetului Farmaceutic Unional pentru cercetarea clinică a preparatelor antitumorale noi. S-au efectuat cercetări experimentale clinice în faza a doua a 48 preparate antitumorale recunoscute în prezent ca: cisplatina, ftorafur, bleomicina ş.a. Colaboratorii secţiei, în comun cu Centrul Oncologic al AŞM a fostei URSS, cu specialişti din SUA şi din ţările membre ale CAER au participat la cercetările diferitor protocoale internaţionale.

În secţie o atenţie deosebită se acordă lucrului educativ. La concursurile pe institut la cea mai calificată asistentă medicală de mai multe ori locuri premiante au ocupat asistente din Secţia Chimioterapie 1.