MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

STIINTA SI CERCETARE

Laboratorul stiintific chimioterapie si hematologie

   

Ludmila DUDAREVA-ISTRU

Sef Laborator, profesor cercetător, doctor habilitat

Cercetatori ştiinţifici:

 • Bulat Iurie - profesor cercetator, doctor habilitat, cercetător ştiinţific principal
 • Zabunov Alexandru - conferentiar cercetator, doctor în medicină, cercetător ştiinţific coordonator
 • Gladis Valentina - congerentiar cercetator, doctor în medicină, cercetător stiintific superior
 • Munteanu Angela - conferentiar cercetator, doctor în medicină, cercetător ştiinţific superior
 • Sidorova Svetlana - cercetator ştiinţific
 • Procopie Victoria - cercetător ştiinţific stagiar

Directia strategica: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii (III)

Tema institutionala: 15.817.04.13A "Algoritmul de tratament al metastazelor hepatice în cancerul colorectal"

Termenul realizarii - 2015-2018

Obiectivele proiectului:

 1. Aprecierea eficacităţii programelor de polichimioterapie cu includerea Oxaliplatinei şi Irinotecanului în combinaţie cu ftorpirimidine în linia I.
 2. Determinarea toxicităţii programelor de polichimioterapie aplicate în tratamentul de linia a I a cancerului colorectal cu metastaze hepatice.
 3. Aprecierea frecvenţei intervenţiilor chirurgicale citoreductive aplicate în tratamentul complex al acestei patologii şi supravieţuirea pacienţilor trataţi.
 4. Studierea gradului de patomorfoză după tratamentul polichimioterapic şi corelaţia cu supravieţuirea pacienţilor trataţi.
 5. Monitorizarea marcherilor tumorali pe parcursul tratamentului şi corelarea acestora cu eficacitatea tratamnetului.

Rezultatele preconizate:

1. Aprecierea eficacităţii chimioterapiei neoadjuvante (pe baza Oxaliplatinei,n=19, pe baza Irinotecanului,n=1) a fost efectuată la 20 pacienţi. Efect obiectiv (RC+RP), a fost obţinut la 6 (30%) pacienţi, stabilizarea procesului tumoral - 9(45 %) pacienţi, progresarea maladiei în timpul chimioterapiei- 5 (35%) pacienţi. Efect pozitiv (RC+RP) s-a corelat cu scăderea indicilor  CEA , CA 19-9  şi  îmbunătăţirea calității vieții.

2. La 6 (30%) din 20  pacienţi după aplicarea tratamentului I linie (chimioterapie neoadjuvantă  4-6 cicluri de  XELOX), s-au creat condiţii de rezecţia  a ficatului (rezecția economă, n=5, hepatectomia pe dreapta ,n=1) Radicalitatea tratamentului chirurgical: R0- 4 pacienţi, R1-1 pacient, R2-1 pacient. In toate cazurile perioada postoperatorie a decurs fără  complicaţii .

3. La 4 din 5 pacienţi cu avansarea procesului de baza după prima linie chimioterapie (XELOX) s-a aplicat tratament de linia II cu includerea Irinotecanului (după principiul programelor încrucișate).

4. Toxicitatea programelor de chimioterapie administrate  a fost moderată, uşor reversibilă cu terapie simptomatica de corecţie.

5. Analiza rezultatelor nemijlocite obţinute şi îmbunătăţirea calității vieţii a pacienţilor cu metastaze hepatice a CCR în urma tratamentului  combinat (chimioterapie de inducţie, apoi rezecţia metastazelor hepatice) ne permit de a continua studiu preconizat.

Publicaţii de valoare:

Забунов А., Клечкова М., Дударева-Истру Л., Мунтяну А., Сидорова С. Эффективность комбинации Иринотекан+ Тегафур (TEGAFIRI) во второй линии терапии у больных метастатическим колоректальным  раком(мКРР). Rezumatele lucrarilor congresului IV national de oncologie, 8-9 octombrie 2015. Buletinul Societatii Stiincifico-Practice a Oncologilor din Republica Moldova. Nr.1 (3) 2015, p.79.