MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

STIINTA SI CERCETARE

Laboratorul stiintific diagnostic si management

   

Victor CERNAT

Doctor habilitat în medicina,  profesor cercetător - director de proiect 

Cercetatori științifici:

·            Donscaia Anna - doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător, cercetător ştiinţific principal

·            Bîlba Valeriu - doctor în medicină, conferențiar cercetător,  secretar științific al CȘ IMSP IO, Laureat al Premiului Național

·            Ciobanu Veronica - doctor în medicină, cercetător științific superior

·            Gîrleanu Lidia - doctor în medicină, cercetător stiințific superior

·            Chiaburu Simona - doctor în medicină, cercetător științific superior

·            Prepeliţa Diana - doctor în medicină, cercetător științific

·            Urechi Virgil - cercetător științific stagiar

·            Ghervas Vadim - cercetător științific stagiar

·            Miron Cristina - cercetător științific stagiar

·            Botnariuc-Madan Cristina - cercetător științific stagiar

·            Axenti Leonid - inginer programator

Tema institutionala: "Managementul și strategia depistării precoce a maladiilor oncologice ușor detectabile – cancerul glandei mamare, de col uterin, colorectal și pulmonar"

Termenul realizarii: 2015-2018

Obiectivele proiectului:

  1. Estimarea eficacităţii mamografiei în depistarea precoce a Cancerului glandei mamare.
  2. Evaluarea eficacităţii controlului profilactic cu prelevarea citologiei de pe colul uterin în diagnosticul precoce.
  3. Elaborarea Conceptului Managerial de Screening Populaţional şi Oncologic în cazul pacienţilor cu cancer pulmonar; elaborarea și implementarea concepției de regionalizare și efectuare a screening-ului cancerului pulmonar. argumentarea științifică a modelului de screening  populațional și oncologic a cancerului pulmonar. evaluarea eficacității rezultatelor screening-ului  CP în raioanele zonelor economico – geografice și orașele RM.

Rezultate obţinute:

Reeșind din faptul că un program de screening al Ca pulmonar nu a fost inclus în cadrul Programului Național de Prevenire și Control a Cancerului, urmează ca noi, cu puteri proprii, din contul cofinanțării să facem studii în a cîte trei raioane pilot în 3 zone geografice și în orașele republicii în baza inovațiilor: № 5272. Model de Fişa statistică onco-1DSP (Fişa screeningului populaţional în cancerul pulmonar). BÎLBA, V.; CERNAT, V.;  № 5264 Managementul screening-ului populaţional în cancerul pulmonar. BÎLBA, V.; MEREUTĂ, I.; CERNAT, V.;  № 5263 Metodologie de regionalizare şi formare a Consiliilor Medicale Specializate oncopulmonologice. CERNAT, V.; MEREUŢĂ, I.; BÎLBA, V.; № 5253 Managementul screening-ului  cancerului pulmonar. BÎLBA, V.; MEREUŢĂ, I.; CERNAT, V.

Publicaţii de valoare:

CERNAT V., GÎRLEANU Lidia, DONSCAIA Anna, BÎLBA V., PREPELIŢĂ Diana, CHIABURU Simona, COŞCIUG Natalia, CIOBANU Veronica, URECHI V., ROMANENCO Richarda. Managementul şi strategia depistării precoce a cancerului colorectal. Rezumatele şi  Lucrări în Extenso ale CONGRESULUI IV NAŢIONAL DE ONCOLOGIE, 8-9 Octombrie 2015. Buletinul Societăţii Ştiinţifico-Practice a Oncologilor din Republica Moldova. Nr. 1 (3)2015. P.29

CERNAT V., GÎRLEANU Lidia, DONSCAIA Anna, BÎLBA V., PREPELIŢĂ Diana, CHIABURU Simona, COŞCIUG Natalia, CIOBANU Veronica, URECHI V., ROMANENCO Richarda.  Managementul şi strategia depistării precoce a cancerului glandei mamare. Rezumatele şi  Lucrări în Extenso ale CONGRESULUI IV NAŢIONAL DE ONCOLOGIE, 8-9 Octombrie 2015. Buletinul Societăţii Ştiinţifico-Practice a Oncologilor din Republica Moldova. Nr. 1 (3)2015. P.29-30

CERNAT V., GÎRLEANU Lidia, DONSCAIA Anna, BÎLBA V., PREPELIŢĂ Diana, CHIABURU Simona, COŞCIUG Natalia, CIOBANU Veronica, URECHI V., ROMANENCO Richarda. Cancerul de col uterin măsuri orientate de la tratament spre profilaxie. Rezumatele şi  Lucrări în Extenso ale CONGRESULUI IV NAŢIONAL DE ONCOLOGIE, 8-9 Octombrie 2015. Buletinul Societăţii Ştiinţifico-Practice a Oncologilor din Republica Moldova. Nr. 1 (3)2015.  P.30

şi altele.