MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

STIINTA SI CERCETARE

Laboratorul stiintific ginecologie oncologica

   

Dumitru SOFRONI

Doctor habilitat în medicină, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat al RM, director de proiect

Cercetatori stiintifici:

  • Gudima Alexandru - doctor habilitat in medicina, conferentiar cercetator, cercetator stiintific coordonator
  • Rosca Sergiu - doctor in medicina, conferentiar cercetator, cercetator stiintific coordonator
  • Gutu Lilian -  doctor in medicina, cercetator stiintific
  • Balan Roman - doctor in medicina, cercetator stiintific 
  • Tripac Irina - doctor in medicina, cercetator stiintific
  • Bucinschi Vladimir - cercetator stiintific stagiar 

A. Proiectului de cercetări aplicative

Tema institutionala: 15.817.04.17A "Tratamentul complex al cancerului de corp uterin stadiile I-III cu risc intermediar și crescut"

Termenul realizarii - 2015-2018

Obiectivele proiectului:

1. Stabilirea criteriilor clinico-morfologice deincludere a pacientelor în grupul de studiu.

2. Formarea grupurilor de studiu în conformitateacu criteriile stabilite.

3. Definitivarea protocolului de tratament alcancerului endometrial st I-III cu riscintermediar şi crescut.

4. Crearea algoritmului de tratament al canceruluiendometrial st I-III cu risc intermediar şi crescut.

Rezultatele obţinute:

Au fost studiate particularităţile răspândirii cancerului endometrial în diverse grupuri de vârstă, în funcţie de modul de viaţă, ereditate, anamneza reproductivă. A fost efectuat tratamentul adjuvant conform protocolului de studiu, intervenţia chirurgicală, tratamentul radioterapic şi concurent cu cisplatină. A fost completată baza de date cu informaţia necesară despre pacientele înrolate.

Rezultatele studiului  vor reflecta avantajele administrării chimioterapiei concurente şi adjuvante atît radioterapiei pacinetelor cu cancer endometrial cu risc înalt stdiile I-III, cît şi pacientelor supuse şi Histerectomiei anterior radioterapiei. Soluţiile generate în urma efectuării studiului vor fi pasibile brevetării în cadrul AGEPI, cu elaborarea ulterioară a unei indicaţii metodice şi a introducerii algoritmului de tratament în Protocolul Naţional. Includerea preparatelor chimioterapice în schema propusă de tratament al pacientelor cu cancer endometrial în cadrul studiului dat este raţională deja la această etapă incipientă de investigaţii, fapt ce ar putea conduce la prevenirea mai multor complicaţii, ar favoriza regenerarea ţesuturilor supuse tratamentului oncologic specific şi ar îmbunătăţi rezultatele supravieţuirii la 5 ani şi calităţii vieţii pacientelor respective.

Publicaţii de valoare:

  1. Sofroni D., Guţu L., Ciobanu V., Sameţ N., Balan R., Casian N., Ungureanu S., Cardaniuc C., Tripac I., Cernii A., Todiras M. Cancerul endometrial. Particularităţi clinice, ultrasonografice şi histologice. Buletinul AŞM. Ştiinţe medicale. Nr. 4(27)/2015. Chişinău 2015. pag. 86-101.
  2. Ciobanu V., Gudima A., Sofroni D., Roşca S., Eşanu N., Balan R., Guţu L., Tripac I. Argumentarea principiilor de tratament al distrofiei vulvare sub aspect de crauroză şi leucoplazie. Buletinul AŞM. Ştiinţe medicale.  Chişinău 2015. pag. 79-82.
  3. Guţu L., Sofroni D., Iacovlev I., Sameţ N., Casian N., Ciobanu V., Balan R., Tripac I., Ureche V., Cardaniuc C., Eugen A. Prticularităţi imuno-umorale ale pacienţilor cu cancer cervical local-avansat, stadiile II-III. Buletinul AŞM. Ştiinţe medicale. Nr. 4/2015. Chişinău 2015. pag. 199-201

etc.

B. Proiect internaţional

Denumirea proiectului: "Evaluarea biomarcherilor în cancerul cervical avansat în cadrul grupului internaţional de lucru. Stadializarea tumorală (1B2 – 4)"

Scopul proiectului: Scopul principal al acestui studiu este de a studia proprietăţile biologice ale cancerului de col uterin. Acest studiu va ajuta la identificarea noilor modalităţi de tratament bazate pe caracteristicile biologice ale țesutului, cunoscute ca „tratament personalizat”.

Termenul realizarii: 2015-2017