MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

STIINTA SI CERCETARE

Laboratorul stiintific imunogenetic

   

Valentina STRATAN 

Sef Laborator, doctor in medicina, conferentiar cercetator

Cercetători ştiinţifici:

Țuțuianu Valeri - cercetător științific stagiar

Lozovanu Ana - cercetător științific stagiar

Munteanu Viorel - cercetător științific stagiar

Guzun Natalia - cercetător științific stagiar

Starodubțeva Elena - cercetător științific stagiar

Nicorici Aliona - doctorand

Direcția principală a activității:

Cercetări și diagnostic de laborator, investigații imunologice și molecular-genetice, biomedicină,tratament personalizat.

1.Parteneriat cu Laboratorul științific “Tumorile capului, gitului si microchirurgie” în cadrul  lucrarării  instituționale "Optimizarea tratamentului multimodal al cancerului laringian în baza evidenţierii particularităţilor clinico-morfo-imunologice" Termen de realizare 2015-2018

Obiective:

Studierea indicilor imunităţii celulare şi umorale la momentul depistării diagnosticului oncologic, în timpul tratamentului şi după tratamentul multimodal (inclusiv chimioterapic).

Fortificarea imunităţii prin aplicarea preparatelor imunostimulatoare: „Pacoverin” şi „Polioxidoniu”

Aprecierea impactului tratamentului imunomodulator administrat asupra longevităţii perioadei fără recidive şi metastaze.

2.  Proiect ştiinţific în cadrul Programului de stat “Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate” intitulat “Elaborarea și standardizarea procedurii de utilizare a celulelor stem autoloage și alogene din sîngele periferic pentru tratamentul afecțiunilor hematologice maligne avansate”. Termen de realizare:2016-2017

Obiective:

Izolarea celulelor stem din sîngele periferic;

Caracterizarea moleculară a populațiilor de celule izolate în baza markerilor moleculari celulari-specifici, morfologici și proprietăților de proliferare și de diferențiere a celulelor;

Stabilirea procedurii standardizate de bioprocesare și creștere stabilă a celulelor nediferențiate pentru obținerea produsului terapeutic;

3.Tema individuală a doctorandei Nicorici Aliona ”Particularitățile imunologice ale limfoamelor non-Hodgkin

Brosura Laboratorului Imunogenetic

Alte teme în cercetare:

1) Validarea metodelor de identificarea calitativă și cantitativă a genei himerice BCR-ABL în cadrul leucemiilor BCR-ABL pozitive prin PCR multiplex și qPCR.

2) Particularități epidemiologice, clinico-morfologice și imunologice a cancerului tiroidian la bărbați.

3) Promovarea medicinei personalizate a cancerului colorectal (CRC) prin genomică și biologia sistemică.

4) Particularități epidemiologice și  imuno-genetice  în cancerului pulmonar.

5) ADN tumoral circulant –marker predictiv în diagnosticul cancerului mamar, ovarian și gastro-intestinal.

Publicații de valoare: 

1.Țîbîrnă Gh., Cernat V., Stratan V. Criochirurgia în oncologie. (Regiunea capului și gîtului).Monografie. Chișinău 2013. Europres. 364 pag. ISBN 978-9975-51-449-1.

2.Șutchin V., Imyanitov E., Stratan V., Bîlba V., Breneșter S. Polimorfismul genei CYP2E1 și predispunerea la cancerul pulmonar. Buletinul Academiei de Știință a Moldovei.-4(40) Chișinău, 2013 pag. 38-44.

3. Sutchin V., Imyanitov E., Stratan V., Bîlba V., Breneşter S. Some genetic factors of predisposition to lung cancer. In: Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology. 2014 World Cancer Congress, 3-6 December 2014 at the Melbourne Convention and Exhibition Centre, in Melbourne, Australia. P707 p. 119. ISSN: 1743-7563. (IF 1,058).

4. StratanV., Şutkin V., Brenişter S., Bîlba V., Ţurcanu Iu. Epidemiologia cancerului pulmonar în Republica Moldova. Buletinul Academiei de Știință a Moldovei.-3(48). Chișinău, 2015. pag. 50-56.

5. Stratan V., Şutchin V., Bîlba V. Teoria ereditară a cancerului pulmonar. Akademos, Nr.3 (38),2015.pag.65-70

6. В.Стратан, Е.Н.Имянитов, В.А. Шуткин,С.И.Бреништер,В.Ф. Былба Диагностические и прогностические маркеры при раке легкого. Евразийский онкологический журнал. 2016,том 4, No. 2 стр. 560