MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

STIINTA SI CERCETARE

Laboratorul stiintific mamologie oncologica

   

Larisa SOFRONI

Doctor habilitat în medicină, conferentiar cercetator, cercetător ştiinţific coordonator, director de proiect

Cercetatori stiintifici:

 • Jovmir Vasile - doctor habilitat, profesor cercetator, cercetator stiintific principal
 • Cudina Elena - doctor in medicina, conferentiar cercetator, cercetator stiintific superior
 • Machidon Vitalie - doctor in medicina, conferentiar cercetator, cercetator stiintific superior
 • Botnariuc Natalia - doctor in medicina, cercetator stiintific
 • Cotruta Alexandru - doctor in medicina, cercetator stiintific
 • Tcaciuc Diana - doctorand, cercetator stiintific stagiar
 • Nicorici Aliona - doctorand
 • Ghervas Vadim - doctorand
 • Cucieru Valerian - medic oncolog

Tema institutionala: 15.817.04.14A "Particularitățile biologice ale tumorii ca factori decisivi în tratamentul complex al cancerului glandei mamare"

Termenul realizarii - 2015-2018

Obiectivele proiectului: 

1. Determinarea receptorilor de Estrogen, Progesteron şi a oncoproteinei Her 2 /neu în tumorile maligne la pacientele cu CGM (în cazul receptorilor hormonali pozitivi se vor identifica şi tipurile moleculare: luminal A şi luminal B).

2. Compararea rezultatelor aprecierii oncoproteinei Her 2 / neu prin metoda imunohistochimică şi imunocitochimice (efectuată retrospectiv) şi corelarea acestora cu parametrii clinico- morfologici şi metodele de tratament administrate pacientelor cu cancer mamar.

3. Determinarea indicelui de proliferare Ki 67 în tumorile maligne la pacientele cu CGM.

4. Selectarea volumului optim al intervenţiei chirurgicale (mastectomie sau operaţie opganomenajantă) în funcţie de particularităţile biologice ale tumorii maligne la pacientele cu cancer mamar.

5. Optimizarea programelor de tratament chimioterapic şi hormonal al pacientelor cu CGM în baza rezultatelor imunohistochimice căpătate.

    6. Elaborarea unui algoritm de tratament al pacientelor cu cancer mamar în dependenţa de particularităţile biologice ale tumorii maligne.

Rezultate obţinute:

Rezultatele obţinute vor permite de a clasifica pentru prima dată tipurile de cancer mamar în funcţie de alterările molecular, de a elabora criterii pentru selectarea volumul al intervenţiei chirurgicale, de a selecta pacientele sensibile la hormonoterapie şi chimioterapie (sistemică sau “ţintită”). Va fi elaborat algoritmul  de conduită terapeutică.

Publicati de valoare:

 1. Machidon V., Sofroni L., Jovmir V.,Tcaciuc D.  Recurența cancerului mamar în stadiul II Buletinul Academiei de Științe a Moldovei   nr.3 (48) 2015 pp 195-197
 2.  Valerian Cucieru, Valeria Baralic, Veaceslav Robu, Cristina Cocieru Caracteristica dizabilității primare a pacientelor cu cancer mamar. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei   nr.3 (48) 2015 pp. 197-200
 3. Cotruța A., Sofroni L., Cudina E.,Chiaburu S. Rolul markerilor tumorrali în cancerul glandei mamare Buletinul Academiei de Științe a Moldovei   nr.3 (48) 2015 pp. 200-202

etc.