MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

STIINTA SI CERCETARE

Laboratorul stiintific morfologie a tumorilor

   

Natalia DOICOV

Sef Laborator, doctor în medicină, director de proiect

 

Cercetători ştiinţifici:

  • Bogdanscaia Nina - doctor habilitat, conferentiar cercetător, cercetător ştiinţific coordonator
  • Ţurcan Stela - doctor în medicină
  • Guţu Elena - laborant

Tema institutionala: 15.817.04.10F "Particularităţile morfo- imunohistochimice şi caracterul tranziţiei epitelio-mezenchimale în carcinoamele zonelor de joncţiune ale epiteliului de diferite tipuri"

Termenul realizarii - 2015-2018

Obiectivele proiectului:

1. Studiul morfologic şi imunohistochimic a structurii epiteliului de suprafaţă în zonele de joncţiune a epiteliului pavimentos stratificat cu epiteliul unistratificat cilindric şi prismatic în diferite organe.

2. Studiul structurii morfologice a carcinoamelor zonelor de joncţiune ale diferitor organe, folosind metodele imunohistochimice.

3. Elaborarea caracteristicilor diferenţial - diagnostice ale diferitor tipuri histologice de carcinom ale zonelor joncţionale cu clarificarea histogenezei acestora.

4. Identificarea semnelor de tranziţie epitelio-mezenchimală în diferite forme histologice de carcinom a zonelor joncţionale.

5. Determinarea trăsăturilor morfologice de agresivitate a carcinomului zonelor de joncţiune.

Rezultatele obţinute:

În proiectul realizat a fost efectuat studiului histologic și imunohistochimic a caracteristicilor pentru zone de joncţiune a epiteliului de col uterin și diferite forme de carcinom care se dezvoltă în zonele joncţionale. Din punct de vedere teoretic studiul morfologic şi imunohistochimic al carcinoamelor zonelor de joncţiune efectuat va clarifica histogeneză lor, pronunţarea potenţialului de migraţie.

Din punctul de vedere aplicativ, identificarea particularităţilor histogenetice şi a semnelor EMT în diferite forme de carcinom a zonelor de joncţiune va permite prognosticul evoluţiei tumorale şi personalizării metodelor de tratament.

Publicaţii de valoare:

1. IRAIDA IACOVLEV DR.HAB., PROFESOR UNIVERSITAR, NINA BOGDANSCAIA DR.HAB., CONFERENŢIAR CERCETĂTOR, NATALIA DOICOV, DR., INGA CHEMENCEDJI Starea reacţiei stromale si angiogeneza in carcinomul de diferită localizare. Congres IV Naţional de Oncologie «Modernizarea serviciului oncologic în contextul integrării europene» cu participare internaţională, 8-9 octombrie 2015 Chişinău. Buletinul AŞM 3(48)2015 Chişinău;p.358-361

2. НИНА БОГДАНСКАЯ, ДОКТОР ХАБИЛИТАТ МЕД. НАУК, ИРАИДА ЯКОВЛЕВА, ПРОФЕССОР, ДОКТОР ХАБИЛИТАТ МЕД. НАУК, НАТАЛЬЯ ДОЙКОВА, ДОКТОР МЕД. НАУК, ИНГА КЕМЕНЧЕДЖИ Особенности ангиогенеза в инвазивных  карциномах неспецифического типа молочной железы. Congres IV Naţional de Oncologie «Modernizarea serviciului oncologic în contextul integrării europene» cu participare internaţională, 8-9 octombrie 2015. Buletinul AŞM 3(48)2015 Chişinău;p.364-366

3. БОГДАНСКАЯ НИНА, ДОКТОР ХАБИЛИТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК,  ДОЙКОВ НАТАЛЬЯ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК. Метастатическая злокачественная меланома желудка. Congres IV Naţional de Oncologie «Modernizarea serviciului oncologic în contextul integrării europene» cu participare internaţională, 8-9 octombrie 2015. Buletinul AŞM 3(48)2015 Chişinău;p.361-364

şi altele