MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

STIINTA SI CERCETARE

Laboratorul stiintific proctourologie

   

Rusu PORFIRIE

Sef Laborator, conferentiar cercetator, doctor habilitat

Cercetatori stiintifici:

  • Belev Nicodim - doctor habilitat, profesor universitar, cercetator stiintific principal
  • Ciobanu Marcel - doctor in medicina, cercetator stiintific superior
  • Levca Ciprian - cercetator stiintific
  • Piterschi Alexandru - cercetator stiintific stagiar

Directia strategica: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii (III)

Tema institutionala: 15.817.04.15A "Tratamentul neoadjuvant (chimioradioterapeutic) în adenocarcinoamele rectale"

Termenul realizarii - 2015-2018

Obiectivele proiectului:

În cadrul studiului se presupune de a hotărî următoarele obiective:

1. Stabilirea indicaţiilor şi contraindicaţiilor pentru tratamentul radiochimioterapeutic neoadjuvant de lungă durată în cancerul rectal.

2. Studierea dinamicii efectului antitumoral al chimioradioterapiei neodjuvante de lungă durată pe baza TC şi RMN până la şi după tratament.

3. Stabilirea indicaţiilor şi contraindicaţiilor pentru efectuarea intervenţiilor chirurgicale radicale cu prezervarea sfincterului anal.

4. Stabilirea indicaţiilor şi contraindicaţiilor pentru efectuarea intervenţiilor chirurgicale radicale minim invazive cu prezervarea sfincterului anal.

5. Efectuarea operaţiilor cu viza de radicalitate oncologică la pacienţii cu cancer rectal local avansat (T3-T4 N0 şi orice T, N1-2 M0) supuşi tratamentului radiochimioterapeutic neoadjuvant de lungă durată.

6. Efectuarea operaţiilor minim invazive la pacienţii cu cancer rectal incipient (Tis-T1) supuşi tratamentului radiochimioterapeutic neoadjuvant de lungă durată.

7. Studierea modificărilor patomorfologice din tumorile rectale supuse chimioradioterapiei neodjuvante de lungă durată.

8. Studierea şi estimarea rezultatelor nemijlocite ale tratamentului radical radiochimioterapeutic neoadjuvant de lungă durată în cancerul rectal.

9. Evaluarea rezultatelor postoperatorii la distanţă ale tratamentului radical radiochimioterapeutic neoadjuvant de lungă durată în cancerul rectal.

10. Identificarea factorilor de prognostic şi de previziune în neoplaziile rectale ampulare şi elaborarea/implementarea noilor abordări terapeutice adaptate la aceste criterii.

Rezultate obţinute:

Tratamentul neoadjuvant chimioradioterapeutic de lungă durată cu radioterapie în fracţii mici nu agravează decurgerea perioadelor intra- şi postoperatorii (complicaţiile intra- şi postoperatorii, mortalitatea perioperatorie), comparativ cu alte metode de tratament radical în cancerul rectal (“pur” chirurgical, radiochirurgical neoadjuvant cu radioterapie în fracţii mari /5 Gy – DS 25 Gy/ şi fracţii mici /2 Gy – DS 40 Gy/).

În urma administrării tratamentului neoadjuvant chimioradioterapeutic de lungă durată cu radioterapie în fracţii mici se observă o ameliorare a statutului local tumoral („down size”) şi a stadiului maladiei („down stage”), schimbări confirmate obiectiv prin metode imagistice (CT, RMN).

Patomorfoza curativă devine mai pronunţată (gradul II, III) ca consecinţă a tratamentului neoadjuvant chimioradioterapeutic de lungă durată cu radioterapie în fracţii mici, astfel riscul de desiminare intraoperatorie a celulelor tumorale fiind redus.

Cercetările dedicate chimioradioterapiei neoadjuvante de lungă durată în cancerul rectal necesită continuare şi evaluare a rezultatelor nu numai nemijlocite, dar şi la distanţă.

Publicati de valoare:

1. Казубская Т.П., Белев Н.Ф., Козлова В.М. и др. Наследственные синдромы, ассоциированные с полипозом и развитием злокачественных опухолей у детей. Онкопедиатрия.2015, Т.3. №4.

2. Levca C. D. Reabilitarea chirurgicală a pacienţilor oncoproctologici cu stome intestinale temporare (Revista literaturii)”, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, N3 (48) 2015p. 347

3. P. Rusu, N. Belev, C. Levca. Tratamentul complex al cancerului colorectal cu metastaze hepatice// Buletinul informaţional al Societăţii Ştiinţifico-Practice a Oncologilor din Republica Moldova, N1(3) 2015, rezumatele Congresului IV Naţional de Oncologie p. 58-59

etc.