MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

STIINTA SI CERCETARE

Laboratorul știintific tumorile toracelui, sistemului digestiv și urogenital

   

Victor EFTODII

Sef Laborator, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător

Cercetatori stiintifici:

 • Donscaia Anna - doctor habilitat, conferentiar cercetator, cercetator stiintific principal
 • Eftodii Victor - doctor habilitat, conferentiar cercetator, seful laboratorului
 • Sutchin Vladimir - doctor habilitat, cercetator stiintific principal
 • Antoci Lilian - doctor in medicina, cercetator stiintific superior 
 • Catrinici Victor - doctor in medicina, cercetator stiintific superior
 • Brenister Sergiu - doctor in medicina, cercetator stiintific superior
 • Doruc Sergiu - cercetator stiintific
 • Cernat Mircea - cercetator stiintific stagiar
 • Bacalim Lilia - cercetator stiintific stagiar
 • Gherasim Mihaela - cercetator stiintific stagiar

Directia strategica: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii (III)

Tema institutionala: 15.817.04.12A  "Tratamentul combinat şi complex în cancerul gastric slab diferenţiat şi anaplazic"

Termenul realizarii - 2015-2018

Obiectivele proiectului:

Obiectivele principale, generale: evaluarea rezultatelor obţinute în cancer gastric slab diferenţiat şi anaplazic după tratamentul chirurgical (supravieţuirea şi calitatea vieţii bolnavilor). Studiul rezultatelor obţinute în tratamentul combinat (chimioterapic neoadjuvant plus chirugical). Estimarea rezultatelor imediate şi la distanţă obţinute în tratamentul complex (chimio-radipoterapic, neoadjuvant şi adjuvant plus chirurgical). Originalitatea investigţiilor: Studiul bazat pe rezultatele comparative obţinute în tratamentul combinat şi complex al cancerului gastric slab deferenţiat şi nediferenţiat va demonstra oportunitatea efectuării tratamentului neoadjuvant şi adjuvant chimioradioterapic formele histologice menţionate mai sus. Se cunoaşte faptul că celelalte forme ale adenocarcinomului gastric sunt radio- şi chimiorezistente grupele de bolnavi cu forme slab diferenţiate şi anaplazice studiate va permite luarea deciziilor în aspectul rezonabilităţii tratamentului stipulat mai sus. Sperăm să elaborăm şi un algoritm al tratamnetului acestui grup de bolnavi, care va demonstra că poate fi un pronostic mai favorabil atât în perioada imediară cât şi la distanţă şi, nu în ultimul rând, obţinera ameliorării calităţii. 

Rezultate obţinute:

Au fost identificați, conform criteriilor de includere în studiu, pacienții cu tipul histologic carcinom nediferențiat, adenocarcinom slab diferențiat, carcinom cu celule ”inel cu pecete”.

În urma aplicării algoritmului de diagnostic elaborate au fost selectați pacienții care au beneficiat de tratament neoadjuvant chimio-radioterapic sau tratament chirurgical radical, urmat de tratament adjuvant.

Publicati de valoare:

 1. Donscaia A., Ghidirim N., Antoci L., Buruian N., Catrinici V., Cernat M., Corobcean N., Godoroja V., Mednicov L., Gherasim M. Gastrectomii şi rezecţii gastrice polare superioare lărgite şi combinate în tratamentul chirurgical radical al bolnavilor de cancer gastric. Al XII-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi”. Arta Medica, Nr.3 (56), 23-25 septembrie 2015, p.34-35. ISSN:1810-1852.
 2. Mednicov L., Donscaia A., Ghidirim N., Gherasim M. Antigenul nuclear Ki-67 – indice de risc înalt în dezvoltarea cancerului gastric la bolnavii cu maladii gastrice cronice. Al XII-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi”. Arta Medica, Nr.3 (56), 23-25 septembrie 2015, p.82-83. ISSN:1810-1852.
 3. Donscaia A., Ghidirim N., Antoci L., Buruian N., Catrinici V., Cernat M., Corobcean N., Godoroja V., Mednicov L., Gherasim M. Rezultatele imediate în tratamentul chirurgical radical al bolnavilor de cancer gastric cu vârsta de peste 70 de ani. Al XII-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi”. Arta Medica, Nr.3 (56), 23-25 septembrie 2015, p.146-147. ISSN:1810-1852.

etc.