MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

Despre Noi

Posturi vacante

ANUNŢ

IMSP Institutul Oncologic, cu sediul: mun. Chişinău, str. N.Testemiţanu, 30, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează:

MEDIC ONCOLOG (CHIMIOTERAPIE) – 1 post

MEDIC HEMATOLOG – 3 posturi

MEDIC ANATOMIE PATOLOGICĂ  - 6 posturi

MEDIC ANESTEZIOLOG REANIMATOLOG - 5 posturi

MEDIC DE LABORATOR - 2 posturi

MEDIC IMAGIST RADIOLOG (competenta in mamografie)- 2 posturi

Cerințele postului:

•   Studii superioare în medicină generală.

•   Studii postunversitare la specialitatea solicitatată;

  • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;  
  • Cunoaşterea limbilor - de stat;

•   Abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient.

Termenul limită de prezentare a dosarelor:  09 noiembrie 2018

 

ASISTENT MEDICAL (Dep. chirurgie, terapie, consultativ diagnostic) - 45 posturi

ASISTENT MEDICAL IMAGIST RADIOLOG (competenta in mamografie) - 5 posturi

Cerințele postului:

•   Studii medii de specialitate;

•   Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;

•   Cunoaşterea limbilor - de stat;

•   Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing.

•   Competenţe în administrarea tratamentelor prescrise de medic intravenos, intramuscular;

•   Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 09 noiembrie 2018

 

FELCER LABORANT (Lab. analize medicale, Cabinetul de transfuzie a sângelui) - 5 posturi

Cerințele postului:

•   Studii medii de specialitate;

•   Competenţă privind executarea analizelor specifice, recepţia şi prelevarea corecta a probelor.

•   Abilitati de utilizare a echipamentului şi utilajului de laborator ;

•   Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;

•   Cunoaşterea limbilor - de stat.

 

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 09 noiembrie 2018

 

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

•   cererea de înscriere la concurs adresată Directorului;

•   curriculum vitae;

•   copia actului de identitate;

•   copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializari;

•   copie carnet de munca;

•   scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;

•   cazier judiciar;

•   adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;

•   2 fotografii 3×4.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 022 852 453

                                                                                e-mail: imspio.ru@gmail.com