MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

Servicii medicale

Psihologic

Institutul Oncologic dispune de serviciul asistenţă psihologică profesională, care se acordă pacienţilor sistematic, la orice etapă de tratament şi la dorinţa oricărui pacient. Acesta este o parte componentă a etapei de diagnostic inclus în programul individual de tratament şi reabilitare.

Cea mai traumatizantă, cea mai încordată pentru pacienţi, din punct de vedere psihologic, este etapa de diagnostic, cînd bolnavul prima dată se întîlneşte cu faptul unui suspiciu sau a prezenţei unei maladii canceroase şi necesităţii de a da acordul la tratament specific. Mai mult ca atît, în ultimul timp, în Institutul Oncologic se efectuează programarea prealabilă a pacienţilor pentru consultaţia unui medic oncolog sau pentru efectuarea investigaţiilor suplimentare în scopul confirmării sau infirmării diagnosticului de cancer. Acest fapt măreşte perioada de incertitudine în care se află pacientul şi conduce la o încordare emoţională extremă, care devine insuportabilă.

Etapele ulterioare de tratament, care presupun necesitatea administrării chimioterapiei, deseori operaţii mutilante, schimbarea statutului social, invalidizarea, apariţia dependenţei financiare de alţi membri ai familiei, multe altele conduc la apariţia unor motive noi pentru nelinişte, anxietate şi frică.

Fiecare bolnav dispune de asistenţă psihologică care constă în diagnosticul stării psihice şi elaborarea unui program individual de reabilitare psihologică.

Cea mai eficientă abordare terapeutică a tulburării psihoemoţionale este cea mixtă: psihofarmacologie – psihoterapie.

Caracterul tratamentului farmacoterapic se determină în raport cu predominarea componentului de depresie sau anxietate în structura sindromului.

Se folosesc mai multe tipuri de psihoterapie, dintre care menţionăm: terapia cognitiv-comportamentală, sugestivă, de relaxare etc.

O atenţie deosebită o acordăm faptului, că neglijarea problemelor emoţionale a pacientului pune la cumpănă nu numai echilibrul sufletesc şi calitatea vieţii, dar şi reuşita tratamentului specific. Încordarea, frica, în consecinţă, dezvoltarea neurozei, pot spori evoluţia nefavorabilă a bolii şi micşora eficacitatea tratamentului acordat.

Normalizarea statutului psihic, corelaţia la timp a dereglărilor psihogene permite efectuarea tratamentului planificat, în volum deplin şi cu o eficacitate mai înaltă.

Tratamentul psihoterapeutic acordat contribuie la elaborarea unui sistem activ de protecţie psihologică şi permite ameliorarea calităţii vieţii.

Doar calitatea vieţii este o problemă nu atît materială, cît psihologică. Cauzele suferinţei nu sunt atît evenimentele şi neplăcerile ce vin din exterior, cît propria stare emoţională – încordarea psihică, depresia, tulburările de somn şi o serie de tulburări psihosomatice, cauza cărora e factorul „psihologic”.