MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

Despre Noi

Sectia Chimioterapie nr.3

   

Marta CLECICOV

Sefa sectiei Chimioterapie nr.3, dr. med.

Tel.: (373) 0 22 852 463

Istoric

Secţia chimioterapie N3 a fost fondată în anul 1995. Activitatea ştiinţifică şi de tratare medicală a secţiei este dedicată problemelor chimioterapeutice privind tumorile maligne de diferite localizări.

Orientările de bază ale activităţii ştiinţifice şi de tratare ale secţiei sunt:

- Studierea eficacităţii şi utilizarea în practică a metodelor mono- şi polichmioterapeutice ale tumorilor maligne.

- Studierea clinică a eficacităţii noilor preparate citostatice şi folosirea lor în tratament, fapt ce constituie o etapă importantă în perfecţionarea ajutorului medical prestat populaţiei şi scăderii ratei mortalităţii cauzate de cancer.

- Implementarea noilor tehnologii în procesul de tratare, elaborarea noilor regime eficiente de terapie medicamentoasă în cazul tumorilor maligne de diversă provenienţă histologică.

Personalul secţiei efectuază un vast lucru consultativ în secţiile chirurgicale ale Institutului Oncologic, în policlinica IMSPIO, în alte clinici ale municipiului Chişinău şi în raioanele republicii.

Toţi medicii participă activ la simpozioane, întruniri de talie naţională şi internaţională. În secţie lucrează 21 colaboratori, printre care 4 medici, un colaborator ştiinţific ordonator, 12 asistente medicale, o infirmieră, o soră gospodină, 2 bufetiere. Secţia are 10 saloane destinate pacienţilor cu 40 paturi. O sală de proceduri pentru injectarea preparatelor chimioterapeutice, o sală de proceduri pentru terapie simptomatică, pansamente, o sală de duş şi o sală pentru clistere.

Colectivul secţiei:

1.Alexandru Zabunov – colaborator ştiinţific coordonator, membru ESMO

2. Galina Cojocari – medic ordonator

3. Liliana Corj – medic ordinator

4. Victoria Procopie – medic ordinator