MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

Despre Noi

Sectia Hematologie si Limfologie nr.2

   

Aliona GOLUB

Sef sectie Hematologie nr.2

Tel.: (373) 0 22 852 356

 

Istoric:

Secția Hematologie nr.2 a fost fondată în anul 1994, la început pe 45 paturi, în prezent – 30 paturi. Secția e parte integrată a Centrului Hematologic, fondat și condus cu succes de către acad.Ion Corcimaru. Aici se află și baza catedrei Oncologie, Hematologie și Radioterapie a USMF ,,Nicolae Testemițanu”. Primul șef al secției a fost medicul Chiu Maria care a activat pînă în 2016. Din februarie 2016 prin concurs a fost numit medicul de categorie superioară Golub Aliona.

Scopul. Diagnosticul și tratamentul maladiilor sistemului hematopoietic.

Obiectivele:

- Efectuarea metodelor de investigare pentru confirmarea diagnosticului maladiilor  sistemului hemopoetic.

- Determinarea gradului de răspîndire a procesului tumoral.

- Tratamentul hemopatiilor maligne, evaluarea rezultatelor obținute și determinarea tacticii ulterioare.

- Tratamentul hemopatiilor benigne, evaluarea rezultatelor obținute și determinarea tacticii ulterioare.

Servicii oferite populației

Toate persoanele ce necesită spitalizare în staționar  sunt cercetați în Centrul Consultativ Diagnostic unde sunt investigați în cabinetele de profil conform cerințelor Protocoalelor Clinice Instituționale.

În secție se efectuează tratamentul pacienților în funcție de maladia sistemului hematopoietic diagnosticați.

Personalul secției:

1.      Golub Aliona - șef secție

2.      Gladîș Valentina - colaborator științific superior, dr.med

3.      Chiu Maria - medic 

4.      Cristina Catan - medic 

5.      Moșneguță Liudmila - asistentă superioară

În secție își aduc aportul la desfașurarea activităților cotidiene și colaboratorii catedrei Oncologie, Hematologie și Radioterapie a USMF „Nicolae Testemițanu”.

1.      Robu Maria - conferenţiar universitar, d.s.m.

2.      Popescu Maria - asistent universitar

3.      Buruiană Sanda - asistent universitar

În total în secție activează 9 asistente medicale, 2 bufetiere, sora economă, o infermieră.