MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

Despre Noi

Sectia Monitorizare, Evaluare si Integrare a serviciilor de asistenta medicala

   

Vadim GHERVAS

Sef sectie

Tel.: (373) 0 22 852 186

Pentru a coordona activitatea de combatere a cancerului, încă în anul 1983 in Institutul Oncologic a fost creata Sectia Monitorizare, Evaluare si Integrare a serviciilor de asistenta medicala. În cadrul secţiei a fost creat Serviciul Cancer-Registru care conţine informaţii despre pacienţii trataţi în această instituţie pentru cancer de diferite localizări, locuitori ai Republicii Moldova.

Cu scopul studierii factorului ereditar în apariţia şi evoluţia tumorilor maligne a fost creat Cancer-registru familial de către N. Belev în cadrul IMSP IO. Acest registru permite crearea grupurilor genealogice omogene, studierea interconexiunilor şi patogenezei comune a tumorilor. Informaţia Cancer-registrului este prelucrată de un personal medical cu o pregătire specială.

Astfel, Cancer-registru realizează toate obiectivele propuse şi anume: evidenţa tuturor cazurilor primare de cancer diagnosticate pe teritoriul Republicii Moldova; dispensarizarea pacienţilor oncologici, fixarea tratamentului ulterior, modificărilor şi tendinţelor în tratamentul ,odern al cancerului; prezentarea datelor despre supravieţuirea bolnavilor în funcţie de localizarea tumorilor, metodelor de tratament şi de evoluţia maladiei canceroase; prezentarea datelor în limba de stat a ţării şi la nivel internaţional.

Prin prisma cerințelor si standardelor internaționale, începând cu 1 ianuarie 2016, activează ca proiect ,,Cancer National Registru” un sistem modern, unicat elaborat de către o echipa multidisciplinara. Acesta permite raportarea operativa a datelor standardizate pentru un sir de indicatori in oncologie (incidenta, prevalenta, mortalitatea etc.)

Cele patru direcții în activitatea secției sunt:

- DRG

- Arhiva Medicala

- Statistica medicala

- Cancer National Registru

Sarcinile secției SMEISAM:

1. Asigurarea raportării datelor către CNAM – DRG.

2. Asigurarea arhivarii documentației medicale.

3. Asigurarea raportării informației statistice in cadrul Centrului Consultativ Diagnostic si Institutului Oncologic.

4. A asigura funcționalitatea proiectului Cancer National Registru.  

Atributiile sectiei:

  • monitorizarea si evaluarea la nivel national a calitatii serviciului oncologic;
  • acordarea suportului consultativ metodic IMSP;
  • analiza la nivel national a informatiei in baza rapoartelor de statistica medicala;
  • organizarea deplasarii medicilor consultanti in teritoriu in vederea acordarii ajutorului consultativ metodic;
  • stabilirea relatiilor de colaborare cu institutiile medicale de profil si elaborarea proiectelor intru atragerea investitiilor straine.