MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

Despre Noi

Sectia Tumori regiunea cap/gat

   

Alexandru POSTOLACHE

Sef sectie, medic 

Tel.: (373) 0 22 852 386 

                   0 22 852 624

Secţia Tumori Cap şi Gât a fost înfiinţată în 1977 de către acad. Gheorghe Ţîbîrnă, după revenirea din aspirantura din oraşul Moscova şi este conducător ştiinţific al secţiei până în prezent.

Istoric 

Au trecut 38 de ani de când acad. Gheorghe Ţîbîrnă cu sprijinul dlui Gh. B. Honelidze (directorul I.O.M.) au organizat în republică prima secţie de tratare şi studiere a tumorilor capului şi gâtului.

Din primele zile de lucru ale secţiei au aparut multe probleme organizatorice, ce ţineau de acordarea asistenţei oncologice bolnavilor cu tumori ale regiunii capului şi gâtului şi de pregătirea specialiştilor calificaţi în acest domeniu.

În lipsa unui serviciu specializat, bolnavii cu tumori în regiunea capului şi gâtului erau trataţi de către specialiştii respectivi din reţeaua generală: otorinolaringologi, stomatologi, dermatologi, radiologi, chirurgic, endocrinologi, oftalmologi şi doar foarte puţini – de către oncologi.

În anul 1977 şi-a început activitatea clinica de 40 paturi pentru bolnavii cu tumori în regiunea capului şi gâtului în cadrul Institutului Oncologic din Moldova, care pe parcursul anilor a acumulat o experienţă bogată de lucru în plan organizator–metodic, curativ şi ştiinţific. Această experienţă în nenumarate rânduri a fost pe larg oglindită în presă, prezentată sub formă de rapoarte la conferinţe, întruniri ştiinţifice atât în republică, cât şi peste hotarele ei.

Chiar de la început a fost bine argumentată necesitatea organizării unei astfel de clinici prin: morbiditatea înaltă printre bolnavii cu neoformaţiuni ale regiunii capului şi gâtului (până la 32%), particularităţile lor clinico-morfologice comune şi capacitatea răspândirii rapide de pe un organ pe altul, căile comune de metastazare (ganglioni limfatici cervicali), aceleaşi principii de tratament. În cadrul acestei secţii medicii de diferite specialităţi au posibilitatea să facă schimb de experienţă şi cunoştinţe în disciplinele apropiate, formându-se un nou specialist – oncolog, în stare să rezolve problemele dificile de diagnostic şi tratament al tumorilor capului şi gâtului.

Experienţa acumulată, multiplele relaţii ştiinţifice şi de lucru clinic cu diferite specialităţi medicale din republica noastră şi de peste hotare ne permit să afirmăm cu toată raspunderea, că la momentul actual secţiile cap şi gat constituie cea mai reuşită formă organizatorică în sistemul instituţiilor oncologice.

Profilul secţiei:

 • Diagnosticul şi tratamentul tumorilor regiunii capului şi gâtului (următaorelor organe şi ţesuturi);
 • Pielea şi ţesuturile moi ale regiunii capului şi gâtului;
 • Regiunea maxilo-facială: organele cavităţii bucale şi buzele, glandele salivare mari (parotida, submandibulara, sublingvala), oasele maxilei şi mandibulei, osul zigomatic etc.
 • Organul vizual (pleoapele, globul ocular, orbita);
 • Urechea externă şi medie;
 • Căile respiratorii superioare: cavitatea nazală şi sinusurile paranazale (sinusul maxilar, frontal şi sfenoidal), faringele (nazofaringele, orofaringele, hipofaringele), laringele.
 • Glanda tiroidă;
 • Tumorile extraorganice cervicale (de origine nervoasă, derivate ale mezenchimei, neclasificate, tumori disembriogene şi afectarea tumorală a ganglionilor limfatici cervicali).

Operaţii utilizate:

 • Electrorezecţia buzei superioare şi inferioare
 • Rezecţia maxilei şi mandibulei cu protezare unimomentană
 • Parotidectomie
 • Hemitiroidectomie
 • Rezectia subtotală a gl. tiroide
 • Tireoidectomie
 • Plastia faringostomei şi traheostomei
 • Operaţii în cavitatea bucală
 • Operaţie Crail
 • Rezecţii de laringe
 • Laringectomie
 • Evidarea gangl. limfatici, ţesut. moi şi conjunctive cervicale
 • Alte operaţii în regiunea capului şi gâtului
 • Formarea lambourilor cu plastia defectelor postoperatorii
 • Traheostomii, Crioaplicaţii ş.a.

Colectivul sectiei:

 • Gheorghe Tibirna – profesor, academician ASM, director adjunct pe Stiinta al IOM
 • Valentina Darie – d.s.m., colaborator stiintific, coordonator
 • Andrei Doruc - d.s.m., colaborator stiintific, coordonator
 • Adrian Clipca - d.s.m., colaborator stiintific superior
 • Andrei Tibirna - d.s.m.
 • Corneliu Cojocaru - d.s.m., colaborator stiintific
 • Vasile Ciorici – medic ordinator
 • Rodica Tarnaruţcaia - cercetător ştiinţific stagiar