MD-2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30 Republica Moldova
Anticamera: Tel: (373 22) 85-23-03 Fax: (373 22) 72-78-80
Programare la telefon:   022-725-585 (800-1530)
022-852-183 (800-1200)
022-852-101 (1200-1530)
Serviciul presă: Tel: 022 852 487

Despre Noi

Stationarul de zi

 

Ivana CLIPCA

Sef sectie, doctor in medicina 

Tel.: (373) 0 22 852 672

 

Istoric

Staţionarul de zi de profil oncologic este organizat în cadrul Centrul Consultativ Diagnostic al IMSP IO.

Secţia a început să funcţioneze din 1995, dar statut oficial a fost obţinut în anul 2010. Staţionarul de zi este o unitate organizaţională, structurală şi funcţională ce acordă servicii medicale specializate de tratament specific medicamentos. Secţia reprezintă o verigă intermediară între serviciul spitalicesc şi extraspitalicesc, prevăzut pentru acordarea asistenţei medicale bolnavilor oncologici, starea cărora nu necesită supraveghere şi tratament pe parcursul a 24 ore şi nu au contraindicaţii pentru tratament în condiţii de ambulator. În prezent secţia dispune de 24 paturi.

Obiectivele, sarcinile secţiei:

1.   Sporirea accesibilităţii la asistenţa medicală oncologică calitatativă în condiţii de ambulator

2.   Acordarea asistenţei medicale oncologice specializate

3.   Aplicarea metodelor de tratament (chimioterapie, hormonoterapie, imunoterapie) în corespundere cu standardele medicale aprobate de Ministerul Sănătăţii al RM.

4.   Efectuarea măsurilor de profilaxie şi tratament a complicaţiilor apărute în procesul de tratament specific.

5.   Respectarea deontologiei medicale, disciplinei de muncă.

6.   Participarea activă la cercetările ştiinţifice şi implementarea inovaţiilor în practică.

7.   Respectarea cerinţelor sanitar-igienice şi organizarea măsurilor antiepidemice.

Capacitatea de lucru a staţionarului de zi se stabileşte în raport cu condiţiile de activitate ale IMSP IO, cu necesităţile în acordarea asistenţei medicale specializate de ambulator şi în baza contractului de finanţare cu CNAM.

Informaţii pentru pacienţi

La iniţierea tratamentului în staţionarul de zi se perfectează Acordul Informat (în conformitate cu Legea nr.263-XVI din 27.10.2005, cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului şi Ordinul nr.303 din 6.05.2010 al MS), privind riscurile tratamentului administrat şi responsabilităţile pacientului, privind administrarea tratamentului, prezentarea pentru supraveghere în dinamică la medicul oncolog specialist de profil. Activitatea staţionarului de zi are loc în conlucrare directă cu serviciul CCD şi cu secţiile specializate.

Personalul secţiei:

Statele staţionarului de zi se stabilesc în conformitate cu normativele corespunzătoare secţiilor de profil chimioterapic, în funcţie de volumul de lucrul efectuat, în limita surselor financiare disponibile în acest scop.

În prezent în secţia staţionar de zi activează:

Natalia Suşcenco – medic

Elena Spătaru – medic

Viorica Enache  – asistenta superioară

Nina Luţişin  – asistentă medicală

Veronica Nicolaescu – asistentă medicală

Olesea Popa  – asistentă medicală