×
Meniu

Deplasări de serviciu în străinătate

 În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, precum și structurile organizaționale din sfera lor de competență sunt obligate să asigure publicarea pe pagina web oficială a informației privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul acestora. (Decizia nr.94/2019).

Informația ulterioară privind deplasările de serviciu în străinătate va fi făcută publică de către IMSP Institutul Oncologic pe pagina web a Instituției, conform periodicității prevăzute la punctul 9 alineatul  opt din Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10/2012.

În meniul principal al paginii web a Institutului Oncologic, la rubrica Deplasări de serviciu în străinătate, va fi plasată această informație.


Anexa DEPLASARI anul 2019 16.10.2019

Anexa DEPLASARI anul 2018 16.10.2019

Anexa DEPLASARI anul 2017 16.10.2019