×
Meniu

Eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului LUNGNEX-RD

IMSP Institutul Oncologic, Beneficiar 1 pentru punerea în aplicare a proiectului „Rețeaua de excelență privind diagnosticul și cercetarea cancerului pulmonar”, Cod proiect 2 SOFT/1.2/207 a organizat în data de 16 mai 2022, un eveniment de informare și diseminare a rezultatelor referitoare la transferul tehnologic obținut în perioada de implementare a proiectului.

Proiectul LUNGNEX-RD a fost realizat în parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie Iași și finanțat în cadrul Programului Operațional România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) și cu co-finanțarea partenerilor.

Proiectul „Rețeaua de excelență privind diagnosticul și cercetarea cancerului pulmonar” a fost elaborat pentru a crea premisele unei colaborări sinergice transfrontaliere și a unei integrări instituționale în domeniul cercetării cancerului pulmonar. Acesta a fost dezvoltat pentru a spori motivația cercetătorilor prin deschiderea de noi oportunități profesionale.

Proiectul în sine este unul inovator prin promovarea unui model de cercetare integrat și multidisciplinar care tinde de a promova și sprijini cercetarea și inovarea și de a îmbunătăți serviciile de sănătate prin utilizarea rezultatelor cercetării în dezvoltarea unei rețele de cercetare, conectate la aplicații clinice și implicare a tehnologiilor de sănătate. Totodată, acesta a fost proiectat pentru a interconecta sinergic resursele infrastructurii regionale pentru cercetare și diagnosticul cancerului pulmonar prin conectarea instituțiilor medicale într-o rețea transfrontalieră multidisciplinară, prezentate prin: (i) Sesiuni de training a specialiștilor în biologice molecular și Seminare comune pentru stabilire a protocoalelor de cercetare; (ii) Optimizarea tehnicii de extracție a ADN-ului și ARN-ului atât din țesutul fixată în formalină și încorporat în parafină (FFPE), cât și din probele de biopsia lichidă; (iii) Validarea testării mutațiilor EGFR în cancerul pulmonar utilizând atât probe FFPE, cât și biopsie lichidă; (iv) Optimizarea, implementarea și validarea tehnicii NGS pentru testarea mutațiilor și fuziunilor genelor; (v) Baza de date care include datele de calitate a probelor biologice, rezultatele testelor RT-PCR, rezultatele NGS și datele clinice ale subiecților incluși în cercetare; (vi) Identificarea direcțiile teoretice de cercetare de viitor în diagnosticul și tratamentul cancerului pulmonar.

În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele cooperării transfrontaliere în promovarea și sprijinirea cercetării și inovării, protocolul de cercetare privind punerea în aplicare a proiectului LUNGNEX-RD și nemijlocit progresele și rezultatele transfrontaliere obținute.

Grupul țintă al activității au fost specialiștii din laboratoarele de patologie morfologică și laboratoarele de biologie moleculară, specialiștii din domeniul sănătății specializați în cancerul pulmonar, cercetători în științe medicale și sănătate publică din ambele instituții partenere.