×
Meniu

LUNGNEX-RD

LUNGNEX-RD – Network of Excellence for Diagnosis and Research in Lung Cancer Disease

Colaborarea dintre Institutul Regional de Oncologie Iași și Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic din Chișinău se concentrează în prezent prin implementarea prevederilor Contractului de Grant din cadrul Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 – finanțat de ENI CBC – 2SOFT/1.2/207, semnat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, România și Institutul Regional de Oncologie Iași, în parteneriat cu IMSP Institutul Oncologic, pentru a pune în aplicare proiectul ”Rețeaua de excelență privind diagnosticul și cercetarea cancerului pulmonarhttps://www.lungnex.iroiasi.ro/ 

Informații generale:

Titlul proiectului: Rețeaua de excelență privind diagnosticul și cercetarea cancerului pulmonar

EMS – ENI:  2 SOFT/1.2/207

Acronimul proiectului: LUNGNEX-RD 

Domeniul programului: suport pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

Prioritatea 1.2: promovarea și sprijinirea cercetării și inovării

Beneficiar lider: Institutul Regional de Oncologie Iași 

Beneficiar: IMSP Institutul Oncologic, Republica Moldova

Durata proiectului: 23.09.2020 – 23.02.2022

Bugetul proiectului: 220,673.94 Euro

Bugetul IMSP IO: 101,712.36 Euro

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Proiectul LUNGNEX–RD este unul inovator prin promovarea unui model de cercetare integrat și multidisciplinar.  Acesta va promova și sprijini cercetarea și inovarea și va îmbunătăți serviciile de sănătate prin utilizarea rezultatelor cercetării în dezvoltarea unei rețele de cercetare, conectate la aplicații clinice și implicare a tehnologiilor de sănătate. Va interconecta sinergic resursele infrastructurii regionale pentru cercetare și îngrijire a cancerului pulmonar prin conectarea entităților într-o rețea transfrontalieră multidisciplinară.

Scopul constă în introducerea tehnologii ”state of art”, crearea și dezvoltarea unei rețele de cercetare clinică transfrontalieră și de diagnostic în domeniul cancerului pulmonar, prezentat prin:

 1. Validarea încrucișată a tehnicilor de diagnostic pentru a pune la dispoziția ambilor parteneri un instrument de lucru fiabil pentru diagnosticul cancerului pulmonar, precum și pentru documentarea evoluției bolii. Același instrument tehnic ar putea fi utilizat pentru a identifica markeri moleculari care vor fi utilizați ca ținte terapeutice și ca markeri de prognostic și evoluție.
 2. Creare unei baze regionale transfrontaliere cu pacienți cu cancer pulmonar, cu incidența mutației EGFR, subtip histopatologic, evoluție și date despre supraviețuitori, dar și cu alte mutații declanșatoare implicate în patogenie, evoluție și prognosticul bolii. Acesta va fi promotorul registrului transnațional al cancerului pulmonar care va ajuta la o viziune mai bună deasupra caracteristicilor patologiei cancerului pulmonar în această regiune est-europeană

Obiectivul general al proiectului LUNGNEX-RD constă în dezvoltarea competitivității în regiunea transfrontalieră și creșterea economică prin colaborare pentru inovare, cercetare și dezvoltare: 

 1. Integrarea și consolidarea capacităților clinice regionale într-o rețea de excelență pentru diagnosticul clinic și gestionare a cancerului pulmonar; 
 2. Cunoștințe uniforme – anularea decalajului practic în diagnosticul și managementul cancerului pulmonar prin consolidarea capacităților axate pe cercetare și dezvoltare multidisciplinară cu integrarea în practica medicală; 
 3. Introducerea tehnologiilor „de ultimă oră” prin crearea unei baze de date comune ce va servi drept suport pentru adaptarea protocoalelor clinice de diagnostic și tratament a cancerului pulmonar, realizarea cercetărilor științifice de viitor.
 4. Validarea încrucișată a tehnicilor de diagnostic pentru a pune la dispoziția ambilor parteneri un instrument de lucru fiabil pentru diagnosticul cancerului pulmonar, precum și pentru documentarea evoluției bolii.

Componente de Acţiuni:

 1. Coordonarea și organizarea grupului de specialiști: Training-ul specialiștilor în biologice molecular
 2. Stabilirea tehnicii de extracție a ADN atât pentru țesutul încorporat în parafină fixată în formalină (FFPE), cât și pentru biopsia lichidă.
 3. Dezvoltarea și validarea testării mutațiilor EGFR în cancerul pulmonar utilizând atât probe FFPE, cât și biopsie lichidă.
 4. Optimizarea, implementarea și validarea tehnicii NGS pentru testarea mutației genelor
 5. Inițierea și dezvoltarea bazei de date cu privire la toate caracteristicile diagnosticului și evoluției bolii.
 6. Identificarea direcțiile teoretice de cercetare de viitor în îngrijirea cancerului pulmonar.
 7. Diseminarea cunoștințelor (informațiilor) despre tehnologiile și liniile directoare pentru testarea mutațiilor în patologia cancerului pulmonar

Rezumat activitate

Validarea unei platformei comune pentru cercetare,inclusiv de fortificare a rețelei de medicină biomedicală și clinică și de a obține subvenții de cercetare și de a desfășura cercetări de medicină specializată

Calificarea pregătirii personalului implicat în cercetarea biomoleculară.

Sistem de management al calității european în cancerul pulmonar, implementat și aplicat în mod egal în etapele de diagnostic para-clinic în zona transfrontalieră.

Linii directoare pentru diagnosticarea și testarea ulterioară, utilizând biopsie lichidă. Toate cunoștințele despre tehnica de biologie moleculară privind biopsia țesuturilor și lichidelor vor fi rezumate pentru a sprijini procedurile specifice și operaționale, care împreună cu procedurile clinice vor alcătui ghidurile de diagnostic și monitorizare a cancerului pulmonar, care vor fi comunicate în comunicările științifice.

Baza de date a pacienților cu mutații ale genelor în cancerul pulmonar dezvoltat va conține informații despre tipul de cancer, rezultat histologic, biologie moleculară și date clinice. Acestea vor fi integrate și interpretate, iar ulterior vor fi prezentate în comunicările de cercetare din comunitatea științifică. Acestea vor fi baza (date preliminare) pentru viitoarele proiecte de cercetare care vor fi propuse pentru finanțare

Rezultate

Indicator de rezultat al proiectului LUGNEX-RD – personal medical instruit, rețea de cercetare, un plan strategic de acțiune de cercetare, un sistem de management al calității și linii directoare pentru diagnosticare și testare ulterioară.

Guide about the EGFR Testing
Guide about the Technical Procedure NGS
Research Report regarding theoretical research directions