×
Meniu

D-CARE

Proiectul D-CARE: DTP656

 „Developing, piloting and validating smart care  models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship D-CARE
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-care

Dezvoltarea, pilotarea și validarea modelelor de îngrijire inteligentă în regiunea Dunării pentru susținerea inovației sociale, îmbunătățirea competențelor și antreprenoriatului D-CARE”.

În comun cu Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, Beneficiar lider și în parteneriat cu 19 beneficiari, IMSP Institutul Oncologic va asigura realizarea obiectivului de proiect – creșterea competențelor, dezvoltarea capacităților și sprijinirea inovării sociale în regiunea Dunării prin stabilirea unei rețele de cooperare transnațională care va proiecta, testa și implementa modelul de medii inovatoare de învățare în 9 regiuni dunărene (România, Ungaria, Republica Cehă, Germania, Slovenia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Austria și Republica Moldova).

 

Acțiunea proiectului D-CARE se concentrează pe trei piloni principali: 

1) Proiectarea Mediilor de învățare inovatoare în rețea (ILE), capabile să creeze instrumente de învățare, conținut și programe de formare care să îmbunătățească abilitățile existente și să dezvolte noi abilități;

 2) Implementarea de piloți de îngrijire inteligentă în 5 regiuni pentru dezvoltarea, testarea și validarea modelelor de îngrijire inteligentă și de sănătate;

 3) Crearea unui Centrul de politici de învățare pentru instrumente de bună practică și proiectare a politicilor de îngrijire inteligentă și de sănătate.

Scopul acestui proiect este de a facilita crearea, validarea și desfășurarea serviciilor de îngrijire inteligentă care vor consolida și integra sistemele regionale de asistență socială și de sănătate, în vederea îmbunătățirii competențelor și generare de  modele inovatoare de îngrijire socială și de sănătate.

Rezultatul principal: Îmbunătățire accesul vârstnicilor la serviciile sociale și de asistență medicală prin dezvoltarea și implementarea de modele / servicii inovatoare de îngrijire inteligentă și de sănătate. 

Proiectul D-CARE propune o serie de activități pentru stabilirea serviciilor de îngrijire inteligentă și de sănătate ca soluție pentru a face față provocărilor la nivel transnațional, politic și practic. 

  • Pachetul de lucru PP: Management administrativ

Scopul constă în asigurarea îndeplinirii obiectivelor proiectului și a angajamentelor  asumate de către IMSP Institutul Oncologic, în calitate de partener al Acordului de Parteneriat și a Contractului de subvenție DTP3- 656-1.2. D-CARE prin atingerea rezultatelor, în baza realizării setului de activități, în perioada planificată. 

  • Pachetul de lucru T1: Medii inovatoare de învățare în rețea(ILE)

Scopul acțiunii T1 se concentrează pe proiectarea arhitecturii mediilor de învățare inovatoare, prin stabilirea unei imagini de ansamblu a noțiunii de îngrijire inteligente și de sănătate „Smart Care and Health Services” .

  • Pachetul de lucru T2: Piloții îngrijirii inteligente

Scopul principal: stabilirea unui mecanism/ parteneriat triplu sau cvadruplu-helix pentru a asigura implicarea părților interesate naționale și transnaționale în procesul de proiectare, revizuire, implementare și evaluare a piloților de îngrijire inteligentă.