×
Meniu

Acțiuni de cooperare transfrontalieră în promovarea și sprijinirea cercetării și inovării

În data de 4 octombrie 2022, IMSP Institutul Oncologic, în calitate de Beneficiar Lider pentru punerea în aplicare a proiectului transfrontalier „Modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de antibiotice”, a găzduit conferința comună de diseminare a rezultatelor implementării proiectului.
Beneficiarii activităților realizate în cadrul proiectului au fost medicii, cercetătorii științifici și personalul medical mediu din laboratoarele ambelor instituții medicale: IMSP Institutul Oncologic, Chișinău și Institutul regional de Oncologie Iași parteneri în implementarea proiectului 2 SOFT/1.2/105 COLONSTRESS – Modificări ale microbiomului colonic uman în contextul stresului generat de antibiotice”.
Obiectivul evenimentului a constat în prezentarea activităților realizate și a rezultatelor referitoare la transferul tehnologic obținut în promovarea, sprijinirea cercetării și dezvoltarea unei platforme de cercetare biomoleculare.
Proiectul a presupus dezvoltarea laboratorului de biologie moleculară în IMSP Institutul Oncologic, urmând regulile de bune practici de laborator, cu referire specifică la fluxul de lucru și la circuitele logice din laborator. Prin obiectivele și rezultatele obținute, cercetarea în cadrul proiectului a fost axată pe secvențierea microbiomul colonic utilizând tehnologia de secvențiere masiv paralelă pentru a elucida modul în care tipul, numărul și doza de antibiotice administrate preoperatoriu pot influența componența microbiomului și perioada de restabilire a acestuia.
Eforturile de cercetare comune, au condus la o productivitate îmbunătățită și cu rezultate competitive, printre care menționăm:
• Dezvoltarea managementului instituțional comun cu o mai bună expertiză în accesarea schemelor complexe de finanțare.
• Crearea unui model de succes pentru dezvoltarea sistemului medical oncologic și a cercetării oncologice în regiunea transfrontalieră, prin identificarea punctului specific de tangență între laboratoare, precum și punctele slabe care trebuie îmbunătățite.
• Validarea unei platformei comune pentru cercetarea biomoleculară.
• Calificarea pregătirii personalului implicat în cercetarea biomoleculară prin dezvoltarea unui program structurat pe mai multe nivele de instruire în biologia moleculară, cu accent pe secvențierea AND pe platforme existente Ion Torrent și Illumina, și de stabilire a protocoalelor de cercetare.
• Protocol nou pentru tratamentul profilactic cu antibiotice.
• Raport privind modificările induse de antibiotice și răspunsul microbiomului colonic uman la diferite situații de stres
Două unități de biologie moleculară, dotate cu echipamente speciale în tehnice de secvențierea ADN-ului, au dezvoltat în cadrul proiectului transfrontalier „Modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de antibiotice”, o platformă comună pentru biologia moleculară, cu o structură și funcționalitate flexibilă. Proiectul a fost accesat în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, cod EMS-ENI 2SOFT/1.2/105 COLONSTRESS.