×
Meniu

Reglementări interne

Control intern managerial  (CIM)

Misiunea:

Asigurarea performanței IMSP Institutului Oncologic prin prestarea serviciilor de înaltă calitate și motivarea de dezvoltare și perfecționarea personalului.

Viziunea  este îmbunătățirea controlului intern în gestionarea eficientă a bunurilor/ resurselor și pentru a asigura atingerea obiectivelor instituției.

La implementarea CIM se urmărește să asigure următoarele principii de transparență:

 • Economicitatea, eficacitatea și eficiența proceselor/ procedurilor;
 • Legalitate şi echitate,
 • Etică şi integritate
 • Credibilitatea gestionării resurselor financiare;
 • Conformitate cu actele normative aplicabile.

Cadrul legislativ si normativ:

 1. Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern (modificat prin Legea 234 din 26.11.2011)
 2. Hotărîre de Guvern nr. 124 din 02.02.2018 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia
 3. Hotărîrea Guvernului nr.433 din 15.07.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare
 4. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlul financiar public intern pentru anii 2014-2017, nr.1014 din 20.12.2013 (expirat)
 5. Ordin MF 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială 
 6. Ordin MF 140 din 15.08.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului controlului financiar public intern
 7. Ordin MF 189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public
 8. Ordin MF 114 din 12.10.2012 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului controlului financiar public intern  (abrogat)
 9. Ordin MF nr. 49 din 26.04.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare (abrogat)
 10. Ordin CIM nr.16 din 16.02.2023 (1)