×
Meniu

Condiţii de internare

Particularitățile de organizare a serviciilor în condițiile COVID-19

Circuit intern al  pacientului oncologic în condițiile pandemiei:

 • Servicii medicale consultative și de diagnostic prin programare prealabilă.
 • Screening-ul prin termometrie (la intrare).
 • Vigilență epidemiologică în examinarea și investigarea medicală.

Asigurarea filtrelor – Circuit intern pentru a evita contactul

 1. evitarea transmiterii virusului și scurtarea timpului în sălile de așteptare (consultație);
 2. toți pacienții oncologici în sălile de așteptare trebuie să poarte măști;
 3. păstrarea distanței de minim 2 metri între pacienți;
 4. programarea pacienților la intervale de 20-30 min ( acolo unde este posibil) și recoltarea analizelor este făcută etapizat, pe ore, în așa fel încât să nu existe simultan în sala de așteptare sau în zona de spitalizare de zi mai mulți pacienți;
 5. dacă este absolut necesar, în cabinetul de consultație, distanța dintre medic și pacient să fie de minim 2 m, iar timpul consultației să fie scurtat la minimul necesar. După fiecare consultație prelucrare, aerisire spațiului.
 • Spitalizare cu testul pentru COVID-19 în limita de 48 ore până la internare.
 • Transmiterea medicamentelor pentru tratament specific ambulatoriu din farmacia IO către CMF la locul de trai pentru a fi distribuite pacienţilor (3 luni).
 • Eliberarea trimiterii – extras (Formular nr. 027/e)  cât pentru MF atât și pentru internare programată cu data fixată în IMSP IO (limitează drumul pacientului).

ACTE NECESARE

 • Buletin de identitate
 • Bilet de trimitere pentru internare de la Asistenţa Medicală de Urgenţă prespitalicească (tel. 112)
 • Bilet de trimitere pentru internare semnat de medicul de familie sau Bilet de trimitere pentru internare semnat de Comisia Medicală de Control (f.027-e).

Modalitatea de programare a spitalizărilor şi investigaţiilor de performanţă prestate de IMSP Institutul Oncologic

Programarea spitalizării  şi investigaţiilor de performanţă a persoanelor asigurate în IMSP Institutul Oncologic se efectuează de către comisiile medico-consultative teritoriale, data programării fiind coordonată cu secţia ori subdiviziunea de profil a IMSPInstitutul Oncologic.

Programarea contractuală se efectuiază la adresarea directă a pacientului în secţia ori subdiviziunea respectivă.

PROGRAM ŞI REGULI DE VIZITARE

Pentru a optimiza asistenţa la patul bolnavului, vizitarea pacienţilor se limitează la un program stabilit. În conformitate cu acesta, orele de vizită sunt următoarele:

 • Accesul liber zilnic, între orele 13:00 – 14:00 şi 17:00 – 19:00, sâmbăta şi duminica  între orele 1100 – 14:00 şi 17:00 – 19:00;
 • Vizitele în afara programului obişnuit – doar cu acordul medicului.

Cel mult 2 sau 3 persoane pot vizita un pacient în acelaşi timp. În cazuri excepţionale, această întrebare rămâne la decizia medicului şef al fiecărei secţii. Numărul de vizitatori se restrînge în scopul securităţii şi din cauza spaţiului redus al secţiei. Copiii care însoţesc vizitatorii trebuie să  fie supravegheaţi în permanenţă de un adult.

Vă rugăm, în cazul în care vi se cere motivat să părăsiţi secţia sau instituția, să respectaţi exigenţa dată.

De asemenea, este obligatoriu să urmaţi sfaturile şi regulile personalului medical:

 • Să păstraţi igiena personală şi să respectaţi regulamentul intern al IMSP IO;
 • Să  purtaţi îmbrăcămintea de protecţie oferită în secţiile respective (Secţia terapie intensive  ş. a.);
 • Să nu faceţi vizite dacă sunteţi răcit, aveţi o boală infecţioasă sau nu vă simţiţi bine;
 • Să nu introduceţi în incinta secţiei băuturi alcoolice, droguri, obiecte tăioase, arme;
 • Să nu facilitate, în orice formă,  părăsirea neautorizată a Institutului Oncologic de către pacienţi.

PROCEDURI DE EXTERNARE

Cu 1-2 zile înainte, vă vor fi anunţate ziua şi momentul externării, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi pregăti de plecare şi să anunţaţi familia sau o persoană apropiată despre externarea dumneavoastră:

 • Solicitaţi biletul de externare, completat de medicul curant;
 • În caz de necesitate, solicitaţi concediul medical, pentru angajatorul dumneavoastră.

Important! Nu uitaţi să anunţaţi familia sau ruda cea mai apropiată despre externarea dumneavoastră. În cazul în care vă deplasaţi de sine stătător, păstraţi o rezervă corespunzătoare de bani pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de drumul de întoarcere de la spital acasă.

RECOMANDĂRI

Este binevenit să aveţi cu dumneavoastră o copie a reţetei sau ambalajul şi să cunoaşteţi dozele medicaţiei pe care o luaţi. Un bilet de externare sau ultimele investigaţii pe care le-aţi făcut sunt lucruri pe care trebuie să le ştie personalul medical.

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile şi sfaturile pe care le primiţi în legătură cu internarea dumneavoastră şi să puneţi la dispoziţie toate actele necesare.

SECURITATEA

Este interzisă:

 • folosirea telefoanelor mobile în preajma zonelor de tratament a pacienţilor, deoarece interferenţele electromagnetice pot împiedica funcţionarea adecvată al echipamentului medical;
 • folosirea telefoanelor mobile cu cameră foto şi video fără consimţământul personalului medical.

În interesul securităţii, combaterii şi prevenirii incendiilor şi evitarea unor situaţii limită, uneori vizitatorii uînt rugaţi să părăsească instituția medicală. Un comportament neadecvat din partea rudelor sau pacienţilor nu va fi tolerat şi vor fi chemaţi paza sau gardianul.

Vă amintim că Institutul Oncologic nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele de mare valoare precum: documente importante, bani, articole de bijuterie şi alte bunuri personale. Obiectele de valoare NU SE PĂSTREAZĂ cu dumneavoastră în  cadrul IMSP IO! Este benevenit ca pacienţii să trimită acasă toate obiectele de valoare sau să le încredinţeze pentru păstrare rudelor sau persoanelor autorizate. Se recomandă ca pacienţii să păstreze doar sume mici de bani sufieciente pentru acoperirea cheltuielilor zilnice şi o rezervă corespunzătoare pentru drumul de întoarcere de la spital acasă.

Important! Nu uitaţi să comunicaţi personalului medical numele, prenumele, adresa şi numărul de contact al rudei dumneavoastră cea mai apropiată.