×
Meniu

Asistenţă medicală specializată de ambulatoriu

 

TRASEUL

PACIENTULUI ONCOLOGIC

Consultație la distanță cu medicul specialist

din secția consultativă – 9 902 din 237 593 vizite

total în anul 2020.

Programarea la registratură 8.00-16.00:

022 853101;    022 852183;   022 725585

Consultația telefonică cu reprezentanţii administraţiei:

022 853381 – vicedirector medical;

022 852104 – vicedirector asistenţă consultativă;

022 852487 – serviciu relaţii cu publicul şi mass-media.

Consultația telefonică cu șefii secțiilor consultative (suport de supervizare a medicilor din teritoriu):

022 852121, şef secţie consultativă I

022 852127, şef secţie consultativă II

022 852150, şef secţie consultativă III

Serviciul oncologic funcționează

în regim de maximă siguranță și vigilență

 • Planificarea și urmărirea evoluției tratamentelor are loc în cadrul unei echipe multidisiciplinare, în baza PCN, formată din:
  • oncolog medical,
  • chirurg specialist,
  • medic imagist,
  • morfopatolog,
  • radioterapeut,
  • psihoterapeut,
  • medici din alte domenii, în funcție de specificul afecțiunii.

Consultații Interdisciplinare cu participarea Îngrijiri paliative

 • Reabilitarea pacientelor după tratament specific prin:
  • ședințe de fizioterapie,
  • kinetoterapie,
  • Psihoterapie,
  • eliberarea de exoproteze mamare conform listei

de așteptare, eliberarea stomelor pentru pacienții urologici și proctologici.

 • protezarea pacienților cu cancer.


Centrul consultativ diagnostic  este o unitate organizată în  cadrul IMSP IO, în care se desfășoară servicii de consultanță medicală specializată, care asigură asistență medicală de specialitate, curativă, preventivă, de recuperare, de laborator, etc., pentru pacienții oncologici.

 

Subdiviziunea se încadrează în realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menținerea și ameliorarea nivelului de sănătate a populației prin prestarea serviciilor medicale specializate, calitative, pacienților afectați de maladii oncologice și hemopatii maligne, la nivelul asistenței medicale specializate de ambulatoriu și asistenței spitalicești atât în plan metodic consultativ, curativ, cât și științific.

Subdiviziunea participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea și/sau dezvoltarea procedurilor operaționale privind sistemul de calitate, precum și a normelor de protecția muncii, securitate și sănătate în muncă.

Subdiviziunea este obligată să asigure în fiecare an respectarea clauzelor prevăzute în contractul de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul sistemului obligatorii de asistență medical și alte acte normative în vigoare.

În activitatea să, CCD se conformează Codului muncii al RM, Legii nr. 411/1995 ocrotirii sănătății, Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Legii nr. 263/2005, cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului, instrucțiuni și ordine ale fondatorului și ale IMSP Institutul Oncologic.

Centrul consultativ diagnostic acordă servicii de consultații medicale de specialitate tuturor pacienților oncologici, în mod nediscriminatoriu și cu respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale.

 • Raportează indicatorii prevăzuți în normele privind execuția, raportarea și controlul activității, inclusive a Programului Național de Control a Cancerului și utilizează eficient a resurselor în realizarea misiunii instituției.
 • Asigură elaborarea, completarea, verificarea și raportarea documentației medicale cu regim special unic pe țară și/sau reglementat specificului instituției.
 • CCD stabilește programul de lucru pe care îl afișează la loc vizibil, inclusiv stabilește sarcinile și obligațiile de serviciu pentru personalul angajat în regulamentul de organizare și funcționarea subdiviziunii și fișelor de post.
 • Asigură condițiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecție a muncii, de protecție civilă și pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare.
 • Asigură prestarea serviciilor medicale de calitate în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu actele normative în vigoare.
 • Asigură prestarea de servicii medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare.
 • Implementează noile metode, tehnologii performante orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi a calităţii serviciilor medicale, actului medical (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice aprobate etc.).

Atribuțiile specifice ale centrului consultativ diagnostic:

 • programează pacienții oncologici pentru consultația medicului specialist de profil, conform reglementarilor legislative, administrative în vigoare;
 • întocmește fișa medicală a bolnavului de ambulatoriu;
 • monitorizează circulația documentației medicale primare;
 • acordă consultanță în domeniul oncologiei pacienților și medicilor.
 • asigură tratamentul ambulatoriu al pacienților oncologici în staționarul de zi (oncologie: medicală, radiologică, hematologie și chirurgie oncologică);
 • asigură asistență psihologică și psihoterapeutică, curativă, preventivă, de recuperare, , pentru pacienții oncologici.
 • acordă consultanță și tratament fizioterapic și de reabilitarea pacienților oncologici.

Din Centrul consultativ diagnostic fac parte:

Primul pas începe cu Registratura, unde pacienții sunt programați la  consultația medicilor specialiști de profil. Aici se îndeplinește și se printează fișa de ambulator F– 025/e. La registratură pacienții  prezintă  următoarele acte:

 • Buletinul de identitate,
 • Polița de asigurare,
 • Formularul 027/e, de la medicul de familie, medicul specialist de profil.

Programarea se efectuează direct la ghișeu sau la numerele de telefon:

 • 022- 852- 101,
 • 022- 852- 183,
 • 022- 725- 585,

În cadrul Registraturii activează 5 angajați:

 1. Mîțu Maria – operator întroducere și validarea datelor, (programare la ghișeu,îndeplinirea și printarea fișelor de ambulator, programare la telefon -2 h.);
 2. Cernei Sofia – operator întroducere și validarea datelor, (programare la  ghișeu, îndeplinirea și printarea fișelor de ambulator, programare la telefon -2 h.);
 3. Gojin Liuba – operator întroducere și validarea datelor, (programare la telefon -8 h.);
 4. Cioban Alina – operator întroducere și validarea datelor, (programare la telefon -2 h.);
 5. Negruța Natalia – operator întroducere și validarea datelor, (programare la telefon-2 h.).

În cadrul Centrului consultativ diagnostic activează personal medical calificat:

 1. Ciobanu Veronica – vicedirector CCD, medic oncolog ginecolog,  categoria superioară, cercetător ştinţific, bir. 239
 2. Punga Janna – șef Secție Consultaţie oncologică Centru, d.ș.m., medic oncolog  mamolog, categoria superioară, biroul 320.
 3. Mihalcean Angela – asistent medical, categoria superioară;
 4. Balea Tamara – medic oncolog urolog, categoria superioară;
 5. Șendrea Snejana – asistent medical, categoria superioară;
 6. Martalog Ion – medic oncolog urolog, categoria I;
 7. Dobrovoliscaia Angela – Asistent medical, categoria superioară;
 8. Gurițanu Dumitru – medic oncolog  pulmonolog, categoria I;
 9. Zorilă Irina – asistent medical, categoria II;
 10. Bîlba Valeriu – cercetător ştiințific, medic oncolog  pulmonolog, categoria superioară;
 11. Melnic Svetlana – asistent medical, categoria superioară;
 12. Popa Tatiana – medic oncolog  proctolog,  categoria superioară, biroul 305;
 13. Clicicov Grigori – medic oncolog proctolog, categoria superioară, biroul 307;
 14. Gînu Eva – asistent medical, categoria II;
 15. Spînu Augustina – medic hematolog, categoria superioară, biroul 313;
 16. Carauș Ecaterina – asistent medical, categoria superioară;
 17. Gîțu Tudor – medic hematolog,  categoria superioară, biroul 315;
 18. Margine Natalia – asistent medical, categoria superioară;
 19. Dorogan Ala – medic hematolog, categoria II, biroul 306;
 20. Bîrca Tamara – asistent medical, categoria superioară;
 21. Brega Diana – șef Secție Oncologică – Nord, medic oncolog urolog, categoria superioară, biroul 216;
 22. Leșan Valentina – medic oncolog ginicolog categoria superioară, biroul 228;
 23. Baibarac Laurenția – asistent medical, categoria superioară;
 24. Casian Neonila – medic oncolog ginecolog, categoria superioară, d.ș.m., cercetător științific, biroul 226;
 25. Zemba Rodica – asistent medical, categoria superioară;
 26. Caisîn Zinaida – medic oncolog ginecolog, categoria superioară, biroul 235;
 27. Cebotari Valentina – asistent medical, categoria superioară;
 28. Beța – Midrigan Vladlena – medic oncolog ginecolog, categoria superioară, biroul 224;
 29. Selezniov Natalia – asistent medical, categoria I;
 30. Cucieru Valeriu – medic oncolog  mamolog,  categoria II, biroul 220;
 31. Repeha Ion – medic oncolog  mamolog,  categoria superioară, biroul 218;
 32. Butnaru Olesea – asistent medical, categoria superioară;
 33. Taran Loreta – medic oncolog  mamolog  categoria superioară, biroul 308;
 34. Dodi Galina – asistent medical, categoria superioară;
 35. Prepeliță Diana – medic oncolog  mamolog  categoria superioară, biroul 310;
 36. Cuceinic Viorelia – asistent medical, categoria superioară;
 37. Tcaciuc Diana – medic oncolog  mamolog  categoria superioară, biroul 233;
 38. Șacun Vladimir – medic oncolog  radiolog,  categoria superioară, biroul 223;
 39. Vladanov Ion – medic oncolog chirurg, categoria superioara, d. m., biroul 219;
 40. Monul Victoria – medic chimioterapeut, categoria superioară, d.ș.m., biroul 210;
 41. Crețu Iulia – medic chimioterapeut, categoria superioară, biroul 322;
 42. Cotorobai Vitalie – șef secție oncologică Sud, medic oncolog proctolog, categoria II;
 43. Grebincea Ana – asistentă medicală, stagiu 3 ani;
 44. Buruiană Nicolai – medic oncolog gastrolog, categoria superioară;
 45. Sturzescu Silvia – asistentă medicală,  categoria superioară;
 46. Popov Svetlana – medic oncolog gastrolog, categoria superioară;
 47. Golovata Ludmila – asistentă medicală;
 48. Monul Victoria – medic oncolog medical, categ. superioară, d,ş.m.;
 49. Cebotari Diana – medic oncolog tumori cap/gît, categoria superioară;
 50. Ursu Aurica – asistentă medicală, categoria superioară;
 51. Ursu Liliana – medic oncolog tumori cap/gît, categoria superioară;
 52. Arnaut Nadejda – asistentă medicală, categoria superioară;
 53. Dolganiuc Nicolae – medic oncolog ALM, categoria I;
 54. Homcenco Olga – asistentă medicală, categoria superioară;
 55. Sîrghi Maria – medic oncolog ALM, categoria superioară.

Departamentul diagnostic 

 Departamentul diagnostic  este o unitate organizată în  cadrul IMSP IO, în care se desfășoară servicii de diagnostic specializat, care asigură asistență medicală de specialitate, curativă, preventivă, de recuperare, de laborator, etc., pentru pacienții oncologici.

Subdiviziunea se încadrează în realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menținerea și ameliorarea nivelului de sănătate a populației prin prestarea serviciilor medicale specializate, calitative, pacienților afectați de maladii oncologice și hemopatii maligne, la nivelul asistenței medicale specializate de ambulatoriu și asistenței spitalicești atât în plan metodic, consultativ, curativ, cât și științific.

Departamentul diagnostic  participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea și/sau dezvoltarea procedurilor operaționale privind sistemul de calitate, precum și a normelor de protecția muncii, securitate și sănătate în muncă.

În activitatea să, DD se conformează Codului muncii al RM, Legii nr. 411/1995 ocrotirii sănătății, Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Legii nr. 263/2005, cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului, instrucțiuni și ordine ale fondatorului și ale IMSP Institutul Oncologic.

Departamentul diagnostic acordă servicii de diagnostic medical tuturor pacienților oncologici, în mod nediscriminatoriu și cu respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale.

 • Raportează indicatorii prevăzuți în normele privind execuția, raportarea și controlul activității, inclusive a Programului Național de Control a Cancerului și utilizează eficient a resurselor în realizarea misiunii instituției.
 • DD stabilește programul de lucru pe care îl afișează la loc vizibil, inclusiv stabilește sarcinile și obligațiile de serviciu pentru personalul angajat în regulamentul de organizare și funcționarea subdiviziunii și fișelor de post.
 • Asigură prestarea serviciilor medicale de calitate în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu contractele încheiate cu CNAM şi cu actele normative în vigoare.
 • Asigură prestarea de servicii medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare.
 • Implementează noile metode, tehnologii performante orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi a calităţii serviciilor medicale, actului medical (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice aprobate etc.);

Atribuțiile specifice ale departamentul diagnostic:

 1. programează pacienții oncologici pentru diagnostic conform reglementarilor legislative, administrative în vigoare;
 2. întocmește concluziile descriptive ale investigațiilor în fișa medicală sau separat într-un formular-tip al bolnavului de ambulatoriu;
 3. acordă consultanță în cadrul Consiliul multidisciplinar și Consiliul medical consultativ în domeniul oncologiei pacienților și medicilor;
 4. monitorizează circulația documentației medicală primare;
 5. asigură diagnostic ambulatoriu a pacienților oncologici în serviciul de screening, secția radiologică și imagistică medicală, secția endoscopică, secția diagnostic funcțional, laboratorul imunogenetic, laboratorul de analiza medicale, laboratorul citologic și secție de anatomie patologică;
 6. utilizează și raportează despre gradul de funcționalitate utilajul medical.