×
Meniu

Bloc operator 

Sergiu Mura – șef secție sterilizare centralizată, bloc de operații 

Blocul Operator este o unitate organizată în subordinea IMSP IO, în care se desfăşoară servicii de asistenţa acordării serviciilor tratamentului chirurgical şi manipulări minim-invazive pacienţilor staţionarului Institutului Oncologic, care asigură în principal asistenţă medicală de specialitate, curativă, preventivă şi de recuperare, de laborator, etc., pentru pacienţi.

Subdiviziunea se încadrează în realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menţinerea şi ameliorarea nivelului de sănătate a populaţiei prin prestarea serviciilor

medicale specializate, calitative, pacienţilor afectaţi de maladii oncologice şi hemopatii maligne, la nivelul asistenţei medicale spitaliceşti atât în plan curativ, cât şi ştiinţific.

Blocul operator acordă servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, în mod nediscrimmatoriu şi cu respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale.

  • Raportează indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul activităţii, inclusiv a Programului Naţional de Control a Cancerului.
  • Asigură utilizarea formularelor cu regim special unic pe ţară, ori completează corect la zi formularele utilizate de IMSP IO conform prevederilor legale
  • Asigură condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare;
  • Asigură gestiunea datelor şi informaţiilor medicale prin utilizarea programelor informatice de management din cadrul IMSP IO;
  • Subdiviziunea asigură supravegherea permanentă şi controlul riguros în vederea apariţiei unor evenimente epidemiologice şi prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale prin respectarea programului de curăţenie şi dezinfecţie.

Pentru specialiștii IO și pentru bolnavii ce apelează la aceștia pentru a se vindeca, a constat în finalizarea modernizării a blocului operator. Renovat și dotat la standarde europene, cu posibilități de intervenție clasică stocarea materialelor și studiul ulterior de către studenți sau rezidenți.  Asfel, s-a reluat circuitul operator, întrerupt ca urmare a condițiilor necorespunzătoare.

Colectivul Blocului de operații și secției sterilizare centralizată