×
Meniu

Centrul Colonoscopic

Dr. Ghervas Vadim – şef centru, medic endoscopist

Centrul Colonoscopic oferă asistență medicală în cadrul IMSP Institutul Oncologic, conform Standardului Naţional al Procedurilor Operaţionale privind Screeningul cancerului colorectal, aprobat la şedinţa Consiliului de Experţi a Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova din 30.03.2017, proces-verbal nr. 1, Aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 285 din 11.04. 2017 „Cu privire la aprobarea Standardului Naţional al Procedurilor Operaționale privind Screeningul cancerului colorectal”.

Subdiviziunea acordă servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, în mod nediscriminatoriu şi cu respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale.

 • Raportează indicatorii prevăzuţi оn normele privind execuţia, raportarea şi controlul activităţii, inclusive a Programului Naţional de Control a Cancerului şi utilizează eficient sumele cu această destinaţie;
 • Asigură gestiunea datelor şi informaţiilor medicale prin utilizarea programelor informatice de management din cadrul IMSP IO;

Subdiviziunea prestează servicii medicale de diagnostic și tratament endoscopic a patologiilor colorectale.

Videocolonoscopia in screeningul colorectal se realizează la 2 grupe de pacienți:

 • Grupul I – cetățenii asimptomatici de la 45 ani pînă la 70 ani inclusiv vor efectua examinarea materiilor fecale la ”sângele ocult” – așa zis hemoculttest, (1 dată la 2 ani). Acest test este un instrument (un mecanism) de selecție. Ulterior, cei cu rezultatul testului (+), vor fi trimiși la Centrul Colonoscopic pentru efectuarea Persoanele cu rezultatul testului (-), vor repeta acest test fiecare 2 ani pînă la 70 ani inclusiv.
 • Grupul II – rudele de gradul I ai pacienților cu patologiile colorectale, cu risc sporit pentru dezvoltarea patologiilor oncoproctologice – screening în familiile ereditar agravate. Acești cetățeni nu vor efectua examinarea materiilor fecale la ”sângele ocult”, dar vor fi direct programați și ulterior trimiși la Centrul Colonoscopic pentru efectuarea colonoscopiei (1 dată la 2 ani) până la 70 ani inclusiv.

Grupul de risc pentru screeningul cancerului colorectal:

 1. Rudele de gradul I (asimptomatice) ale pacienților cu sindroamele:”Lynch”,”Peutz-Jaghers”,   ”Gardner”- risc cel mai înalt.
 2. Rudele de gradul I (asimptomatice) ale pacienților cu cancer colorectal.
 3. Rudele de radul I (asimptomatice) ale pacienților cu cancer primar multiplu.
 4. Rudele de gradul I (asimptomatice) ale pacienților cu polipoză familiară.
 5. Rudele de gradul I (asimptomatice) ale pacienților cu polipoză juvenilă.
 6. Rudele de gradul I (asimptomatice) ale pacienților cu boala”Crohn”.
 7. Rudele de gradul I (asimptomatice) ale pacienților cu colită ulceroasă nespecifică.

Tel. de contact: 022852676