×
Meniu

Comemorarea consacrată fondatorului Oncologie naționale Ghivi Honelidze – 100 ani de la naștere

Pe data de 21 octombrie 2022 în incinta IMSP IO s-a desfășurat Sesiunea Comemorativă consacrată fondatorului Oncologie naționale Ghivi Honelidze – 100 ani de la naștere, organizată în cadrul Conferinței Științifice anuale dedicate aniversării a 77-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”.
Sesiunea a fost organizată de către IMSP IO, Societatea Oncologilor din RM, Societatea Hematologilor și Transfuziologilor din RM. Lucrările sesiunii au fost deschise de către D-nul Ruslan Baltaga, directorul IMSP IO, dr.șt.med., conferențiar universitar. Cu un cuvânt de salut au venit D-nul Academician al AȘM, D-nul Stanislav Groppa, prorector pentru activitate de cercetare a USMF ”N. Testemițanu”, D-nul Academician al AȘM, D-nul Mihail Popovici, vicedirector pe știință a IMSP Institutul de Cardiologie și Doamna Sanda Buruiana, Președinte al Societății Hematologilor și Transfuziologilor din RM. În continuare D-nul Victor Eftodii, președintele Societății Oncologilor din RM, dr.hab.șt.med., conf. univ. A prezentat un raport despre Ghivi Honelidze, care a fost în fruntea serviciului oncologic din Moldova timp de 36 de ani – din 1954 până în 1990, inclusiv ultimii 30 de ani a fost director al Institutului Oncologic. Această informație a fost întruchipată într-o broșură specială dedicată evenimentului dat. Ulterior au fost prezentate rapoarte despre laparoscopia de diagnostic
și operații minim invazive în maladiile oncologice, despre tratamentul de țintă a hemopatiilor maligne, despre nomenclatorul național al produselor sanguine, despre managementul hemoragiilor severe la pacientul somatic/ non-chirurgical și despre diagnosticul de laborator al stării și tulburările sistemului de coagulare a sângelui și monitorizarea de laborator a eficacității tratamentului. În discuții a fost menționată necesitatea continuării pentru viitor a organizării ședințelor comune a Societății Oncologilor cu societăți medicale de alte profiluri și abordării unor probleme comune ce țin de ameliorare conlucrări între specialiști din diferite domenii.

Programul

Sesiunii Comemorative consacrate fondatorului oncologiei naționale Ghivi Honelidze- 100 ani de la naștere, organizată în cadrul Conferinței Științifice anuale dedicate aniversării a 77-a de la fondarea USMF ,, Nicolae Testemițanu,, desfășurată în perioada 18-20 Octombrie 2022

IMSP Institutul Oncologic, 21 octombrie 2022

Cuvînt de salut:

 • Ruslan Baltaga, dr.șt.med., conferențiar universitar, director al IMSP IO
 • Stanislav Groppa, Academician, prorector USMF „Nicolae Testemițeanu”
 • Mihail Popovici, Academician, vicedirector al IMSP Institutul Cardiologie.
 • Sanda Buruiană, dr.șt.med., conf.univ., președinte al Societații Hematologilor și Transfuziologilor din RM.

Prezentarea rapoartelor:

 1. Viața și activitatea fondatorului oncologiei naționale  Ghivi Honelidze. Raportor: Victor Eftodii, dr.hab.în șt. med., conf.univ., președinte al Societații Oncologilor din Republica Moldova.
 2. Laparascopia  de diagnostic și operațiile minim-invazive în maladiile oncologice. Raportor: Vitalie Godoroja, chirurg –oncolog, Nicolae Ghidirim, dr.hab.în șt. med., prof.univ., Lilian Antoci dr.în med., Mircea Cernat dr.în șt. med., IMSP Institutul Oncologic.
 3. Tratamentul de țintă a hemopatiilor maligne. Raportor: Vasile Musteață. dr.în șt. med, conf.univ, Igor Vinogradov, Nina Sghibneva-Bobeico, USMF ,, N.Testemițanu,, , IMSP Institutul Oncologic.
 4. Nomenclatorul național al produselor sanguine. Raportor: Angela Zinicovschi, IMSP Centrul Național de Transfuzie a Sângelui.
 5. Manajmentul hemoragiilor severe la pacientul somatic/non-chirurgical. Raportor: Svetlana Plamădeală, USMF ,, N.Testemițanu,,
 6. Diagnosticul de laborator al stării și tulburărilor sistemului de coagulare a sângelui și monitorizarea de laborator a eficacității tratamentului. Raportori: Serghei Șandru, dr.hab.în șt.med., prof.univ., Anatolie Vișinevschi,  dr.hab.în șt.med., prof.univ., Ion Chesov, dr. în șt. med., conf.univ., USMF ,, N.Testemițanu,, ,Ruslan Baltaga, dr.șt.med., conferențiar universitar, director al IMSP IO, Tatiana Ambrosii,dr.șt.med., Sanda Buruiană dr.șt.med.,conf.univ., Svetlana Cebotari, Serghei Cobîlețchi.
 7. Discuții