×
Meniu

CONFER 2023

✅În perioada 22-25 noiembrie 2023, specialiștii din cadrul IMSP Institutul Oncologic au participat la lucrările celei de-a XI-a ediție a manifestării CONFER 2023, la lași, România. Ca manifestare oncologică de tradiție, CONFER a oferit oportunitatea unui dialog direct dintre profesioniști, într-un cadru dinamic, multidisciplinar și colegial de comunicare a ultimelor noutăți, progrese și
tendințe în biologia moleculară, screening, diagnostic, tratament și îngrijiri paliative ale pacienților cu cancer.

✅Specialiștii instituției au participat atât la cursuri teoretice (prezentări orale) cât și practice (cursuri), precum și la sesiunile de prezentări e-Poster și cu rezumate științifice în diferite
domenii de abord ale cancerului. https://inscrieri.oncologieiasi.ro/wp- content/uploads/2023/11/CONFER2023_PF_Stiinta.pdf Manifestarea oncologică CONFER 2023, adițional programului, a oferit oportunitatea IMSP Institutului Oncologic de a facilita coordonarea lucrărilor de colaborare existente și de viitor în domeniul oncologic cu Institutul Regional de Oncologie Iași prin semnarea unui Acord de colaborare. Având în vedere atribuţiile şi competenţele fiecărei instituții, obiectul Acordului l-a constituit organizarea unui schimb de experiențe și competențe în domeniul oncologic a specialiștilor prin realizarea vizitelor de cercetare, schimb de experiență, transfer tehnologic, organizaționale, administrative și elaborare de propuneri comune de proiecte pentru primirea granturilor de finanţare a cercetărilor și activităţilor de dezvoltare instituţionale..

✅Portofoliul vizitei la IRO Iași a inclus discuții referitoare la dezvoltarea de proiecte de cooperare finanțate de Programul INTERREG VI-A NEXT ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2021-2027. Parteneriatul format dintre instituții va spori capacitățile operaționale ale serviciilor de asistență medicală oncologică la etapa de screening și depistare precoce, diagnostic și tratament în aria de cooperare transfrontalieră.

✅Agenda vizitei a continuat la Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice care, pe lângă serviciile de screening, oferă și alte servicii de tip ambulatoriu adiacente domeniului oncologic.
✅Participarea reprezentanților IMSP Institutul Oncologic la acest eveniment va contribui semnificativ la facilitarea unei comunicări şi experienţe cu societăţi și instituții profesionale din afara ţării, în special cu specialiștii din Institutul Regional de Oncologie Iași.