×
Meniu

Conferință Națională de Hematologie Clinică și Medicină Transfuzională

În perioada 5-9 octombrie 2022 în orașul Sinaia, România a avut loc a XXVIII-a Conferință Națională de Hematologie Clinică și Medicină Transfuzională, organizată de Societatea Română de Hematologie (SRH) și Societatea Națională de Transfuzie Sanguină din România. La invitația SRH la acest eveniment științific de referință au participat colaboratorii Departamentului Hematologie al Institutului Oncologic (Vinogradov Igori, Mocanu Irina, Pinzari Stela, Durbailova Galina, Monul Aliona, Catan Cristina) și Disciplinei de hematologie USMF ,,Nicolae Testemițanu” (conf. univ. Buruiană Sanda, Robu Maria, Musteață Vasile și asist. univ. Tomacinschii Victor), rezidenții (Grecu Ana, Negară Ivan, Șatcovscaia Inna, Șpac Luminița) și doctoranzii (Tomacinschii Victor, Golub Aliona, Urescu Dumitrița, Bobeico-Sghibneva Nina) prin
prezentarea comunicărilor orale și postere, iar asistentul universitar (student- doctorandul) Tomacinschii Victor s-a învrednicit de Premiul de excelență a juriul conferinței SRH.
În cadrul întrunirilor, desfășurate pe parcursul celor 30 de sesiuni științifice s-au adus în discuție cele mai stringente probleme practice care apar în cursul conduitei terapeutice, oferindu-se algoritmi concreți de abordare a pacienților cu
hemopatii benigne și maligne. Au fost abordate cele mai moderne metode de tratament cum ar fi utilizarea terapiilor convenționale și prin utilizarea transplantului autolog și allogeneic de măduvă osoasă, utilizarea moleculelor mici precum: anticorpi monoclonali bispecifici, terapii anti BCMA, tratament prin CAR-T cell etc. 
Colaborarea reprezentanților societăților hematologice va contribui la promovarea spiritului participativ și stimularea inițiativelor tinerilor hematologi.
Rămânem în speranţa că prin eforturile conjugate şi prin colaborarea deja inițiată, vom reuși să obținem excelența ştiințifică încununată cu rezultatele de impact asupra reușitei tratamentului pacientului hematologic și de ce nu al satisfacției profesionale.