×
Meniu

Desemnarea procentuală (legea 2%) către organizațiile neguvernamentale

Desemnarea procentuală, cunoscută și ca „Legea 2%” sau „mecanismul 2%”, este procesul prin care persoanele fizice pot direcționa 2% din impozitul anual pe venit către organizațiile neguvernamentale  din țară.

Orice persoană care dorește să direcționeze 2% trebuie să depună declarația cu privire la impozitul pe venit – Formularul CET18 – cu indicarea codului fiscal din 13 cifre (IDNO) al organizației beneficiare în secțiunea facultativă (câmpul M1).  Pentru ca desemnarea procentuală să fie validată, persoana trebuie să depună declarația în termen, să nu aibă datorii la impozitul pe venit și să efectueze desemnarea procentuală în folosul unei singure organizații din Lista beneficiarilor 2%.

Pentru a desemna 2% din suma impozitului pe venitul calculat şi achitat la buget pentru anul precedent, persoana fizică urmează să parcurgă următorii paşi:

  1. Să completeze şi să prezinte la Oficiul Fiscal Teritorial – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (fie pe suport de hîrtie fie în format electronic);
  2. În compartimentul informaţie Facultativă: în rândul M1 să indice Codul fiscal al Organizației

IMSP Institutul Oncologic, prezintă lista Organizațiile neguvernamentale cu care colaborează, pentru redirecționarea celor 2%, în semn de recunoștință pentru donațiile realizate și colaborarea în  activitate zilnică.

Nr.o Numărul de identificare de stat (IDNO/Cod fiscal) Denumirea completă Adresa
118 1011620004380 Asociaţia Obştească „VIAŢA FĂRĂ LEUCEMIE” MD-2060, mun. Chişinău,

str. Cuza Voda, 21, ap. 68

399 1015620002409 Fundaţia „HOSPICE ANGELUS MOLDOVA” mun. Chişinău,

str. Eminescu 42/2

667 1012620002338  Asociația Obștească”ORA INTERNAŢIONAL MOLDOVA” mun.Chișinău,

s. Columna 49

706 1011620002711 Asociaţia Obştească Asociaţia pentru Abilitarea Copilului şi Familiei „AVE COPIII” MD-2009, mun. Chişinău,

str. C. Stere nr.1

725 1011620006018 Asociaţia Obştească Asociaţia de Hemofilie din Republica Moldova mun. Chişinău,

bd. Dacia, nr. 17, ap.3

741 1011620000784 Asociaţia Obştească Societatea ştiinţifico-practică a Oncologilor din Republica Moldova mun. Chişinău,

str. N. Testemiţanu, 30

897 1020620002955 Fundaţia Medicală „VALERIU GHEREG” mun. Chişinău,

bd. Grigore Vieru 22/1, ap.60/1