×
Meniu

Dialog constructiv între Comisia protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului RM  și top-managerii Institutului Oncologic

IMSP Institutul Oncologic în ziua de 30 martie 2022 a avut parte de un dialog constructiv între Comisia protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului RM  și top-managerii Institutului. Scopul vizitei a fost cu caracter de documentare privind problemele cu care se confruntă actualmente IMSP IO. Administrația Institutului Oncologic a prezentat rapoartele cu privire la Analiza SWOT activității IMSP IO; Programul Național de Control al Cancerului 2016-2025, realizări, provocări, perspective; Activitatea serviciului oncologic de diagnostic în IMSP IO pe parcursul anului 2021; Activitatea medicală spitalicească în IMSP IO; Probleme actuale și perspective de dezvoltare în Oncologie Medicală, Hematologie, Radioterapie IMSP IO; Fortificarea bazei tehnico-materiale; Cadrul legislativ și normativ ce vizează activitatea IMSP IO, care necesită armonizare.

În cadrul discuțiilor  au fost abordate necesitatea stringentă de aprobarea unui cadru normativ de reglementare activității de medic și legea malpraxis. Referitor la activitățile IO au fost identificate domenii care ar putea fi îmbunătățite și dezvoltate, cum ar fi programarea SIP, efectuarea și acoperirea financiară a anesteziilor pentru proceduri efectuate în afara sălii de operație.

Concomitent, membrii Comisiei au venit cu recomandări cu referire la direcționarea activităților top-managerilor spre sporirea imaginii instituției, monitorizarea renunțării la plățile informale, mediatizarea problemelor cu care se confruntă instituția, îmbunătățirea nivelului de comunicare în format personal medical-pacient-rude, asigurarea transparenței activității IO.

Președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului RM , dl Dan Perciun în finalul ședinței a reiterat privind disponibilitatea Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului RM, în vederea armonizării cadrului legislativ și normativ, deschiderea spre conlucrare multisectorială pentru identificarea soluțiilor. Totodată, a exprimat recunoștință pentru efortul zilnic adus în vegherea pacientului oncologic, activitățile de voluntariat realizate de echipa IO și a încurajat pentru realizarea misiunii în domeniul oncologiei naționale. Pentru asigurarea conlucrării intersectoriale au fost agreate întruniri periodice pe tematici concrete.