×
Meniu

Laborator medicină nucleară

Olga Simionică – șef Laborator medicină nucleară

Laboratorul medicină nucleară este o subdiviziune din cadrul IMSP IO, care desfăşoară servicii de diagnostic prin administrarea izotopilor radioactivi, în scopul asigurării pacienţilor cu investigaţii nucleare de înaltă performanţă.

Subdiviziunea se încadrează în realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menţinerea şi ameliorarea nivelului de sănătate a populaţiei prin prestarea serviciilor medicale specializate, calitative, pacienţilor afectaţi de maladii oncologice şi hemopatii maligne, la nivelul asistenţei medicale specializate de ambulator şi asistenţei spitaliceşti atât în plan metodic consultativ, curativ, cât şi ştiinţific.

 Subdiviziunea participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă. În activitatea să, Laboratorul MN se conformează Codului muncii al RM, Legii nr. 411/1995 ocrotirii sănătăţii, Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Legii nr. 263/2005 Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, instrucţiuni şi ordine ale fondatorului şi ale IMSP Institutul Oncologic.

 1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

2.1. Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter diagnostic sunt supuse reglementărilor legale оn vigoare.

Atribuțiile subdiviziunii:

 • Subdiviziunea acordă servicii medicale de specialitate tuturor pacienţilor, în mod nediscriminatoriu cu indicaţia şi argumentarea medicului curant şi cu respectarea cadrului legislativ şi normativ în vigoare;
 • Raportează indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul activităţii, inclusiv a Programului Naţional de Control a Cancerului şi utilizarea eficientă a resurselor;
 • Asigură utilizarea formularelor cu regim special unic pe ţară, ori completează corect la zi formularele utilizate de IMSP IO conform prevederilor legale Subdiviziunea stabileşte programul de lucru pe care îl afişează la loc vizibil, inclusiv stabileşte sarcinile şi obligaţiile de serviciu pentru personalul angajat;
 • Asigură condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, de protecţie civilă, radioprotecţie şi paza contra incendiilor, etc., conform  normelor şi standardelor în vigoare;
 • Asigură gestiunea datelor cu caracter personal şi informaţiilor medicale prin utilizarea programelor informatice de management din cadrul IMSP IO;
 • Subdiviziunea va asigura supravegherea permanentă şi controul riguros pentru evitarea apariţiei şi înlăturarea consecinţelor în caz de: accidente şi incidente radiologice, evenimente epidemiologice şi prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale prin respectarea programului de curăţenie şi dezinfecţie;
 • Subdiviziunea îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare, precum:
 1. acordă consultanţă în domeniul medicinii nucleare pacienţilor şi medicilor din subdiviziunile clinice şi ambulatoriu ale instituţiei;
 1. asigură controlul parametrilor tehnici ai aparatajului în conformitate cu regimul fizico-tehnic indicat în manual de itilizare şi instrucţiuni;
 1. asigură radioprotecţie şi securităţii radiologică în practicile de medicină nucleară, pentru personal şi pentru pacienţi;
 1. efectuează eluarea Generatorului -99mTc, calculul activităţii nominale şi relative a pertehnetatului cu administrarea pacienţilor, substanţelor radioactive, care permite determinarea schimbărilor metabolice în dependenţă de organul ţintă, indicat drept investigaţie;
 1. efectuează investigaţii cu administrarea izotopilor radioactivi în domeniul nuclear pacienţilor.
Colectivul Laboratorului medicină nucleară