×
Meniu

Laborator Oncologie radiologică

Laboratorul radiologie este o subdiviziune din cadrul IMSP IO, care desfăşoară servicii de diagnostic imagistică, în scopul asigurării pacienţilor cu investigaţii imagistice.

Subdiviziunea se încadrează оn realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menţinerea și ameliorarea nivelului de sănătate a populaţiei prin prestarea serviciilor medicale specializate, calitative, pacienţilor afectaţi de maladii oncologice și hemopatii maligne.

la nivelul asistentei medicale specializate de ambulatoriu și asistenței spitaliceşti atât în plan metodic consultativ, curaţii cât și ştiinţific.

 Laboratorul radiologic participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor  peraţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate și sănătate în muncă.

  • Subdiviziunea acordă servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, în mod nediscriminatoriu şi cu respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale;
  • Raportează indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul activităţii, inclusiv a Programului Naţional de Control a Cancerului şi utilizează eficient sumele cu această   destinatie;
  • Asigură utilizarea formularelor cu regim special unic pe ţară, ori completează corect la zi formularele utilizate de IMSP IO conform prevederilor legale;
  • Asigură gestiunea datelor şi informaţiilor medicale prin utilizarea programelor informatice de management din cadrul IMSP IO;
  • Subdiviziunea îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare în domeniul medical şi administrativ.