×
Meniu

Laboratorul ecografie

Stela Soroceanu – șef Laboratorul ecografic

Laboratorul ecografic este o subdiviziune din cadrul IMSP IO, care desfăşoară servicii de diagnostic ecografic, în scopul asigurării pacienţilor cu investigaţii imagistice.

Subdiviziunea se încadrează în realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menţinerea şi ameliorarea nivelului de sănătate a populaţiei prin prestarea serviciilor medicale specializate, calitative, pacienţilor afectaţi de maladii oncologice şi hemopatii maligne, la nivelul asistenţei medicale specializate de ambulator şi asistenței spitaliceşti atât în plan metodic consultativ, curativ, cât şi ştiinţific.

În activitatea să, Laboratorul se conformează Codului muncii al RM, Legii nr. 411/1995 Ocrotirii sănătăţii, Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Legii nr. 263/2005 Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, instrucţiuni şi ordine ale fondatorului şi ale IMSP Institutul Oncologic.

Subdiviziunea acordă servicii medicale de specialitate tuturor pacienţilor, în mod nediscriminatoriu cu indicaţia şi argumentarea medicului curant şi cu respectarea cadrului legislativ şi normativ în vigoare;

  • Raportează indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul activităţii, inclusiv a Programului Naţional de Control a Cancerului.
  • Asigură utilizarea formularelor cu regim special unic pe ţară, ori completează corect la zi formularele utilizate de IMSP IO conform prevederilor legale
  • Asigură condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare;
  • Asigură gestiunea datelor şi informaţiilor medicale prin utilizarea programelor informatice de management din cadrul IMSP IO;
  • Subdiviziunea asigură supravegherea permanentă şi controlul riguros în vederea apariţiei unor evenimente epidemiologice şi prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale prin respectarea programului de curăţenie şi dezinfecţie.
  • Acordă consultanţă în domeniul imagistică medicală pacienţilor şi medicilor din subdiviziunile clinice şi ambulatoriu ale instituţiei;
  • Asigură controlul parametrilor tehnici al aparatajului în regimurile fizicotehnice indicate în manual şi instrucţiuni;
  • Eefectuează consilum clinico-imagistic şi imagistic (ecografic) pentru diagnostic diferenţial patologii neoncologice şi stabilirea stadiu procesului neoplazic la pacienţi.