×
Meniu

Programul vizitelor

Pentru a optimiza asistenţa la patul bolnavului, vizitarea pacienţilor se limitează la un program stabilit. În conformitate cu acesta, orele de vizită sunt următoarele:

  • Accesul liber zilnic, între orele 13:00 – 14:00 şi 17:00 – 19:00, sâmbăta şi duminica  între orele 1100 – 14:00 şi 17:00 – 19:00;
  • Vizitele în afara programului obişnuit – doar cu acordul medicului.

Cel mult 2 sau 3 persoane pot vizita un pacient în acelaşi timp. În cazuri excepţionale, această întrebare rămâne la decizia medicului şef al fiecărei secţii. Numărul de vizitatori se restrînge în scopul securităţii şi din cauza spaţiului redus al secţiei. Copiii care însoţesc vizitatorii trebuie să  fie supravegheaţi în permanenţă de un adult.

Vă rugăm, în cazul în care vi se cere motivat să părăsiţi secţia sau instituția, să respectaţi exigenţa dată.

De asemenea, este obligatoriu să urmaţi sfaturile şi regulile personalului medical:

  • Să păstraţi igiena personală şi să respectaţi regulamentul intern al IMSP IO;
  • Să  purtaţi îmbrăcămintea de protecţie oferită în secţiile respective (Secţia terapie intensive  ş. a.);
  • Să nu faceţi vizite dacă sunteţi răcit, aveţi o boală infecţioasă sau nu vă simţiţi bine;
  • Să nu introduceţi în incinta secţiei băuturi alcoolice, droguri, obiecte tăioase, arme;
  • Să nu facilitate, în orice formă,  părăsirea neautorizată a Institutului Oncologic de către pacienţi.