×
Meniu

Rays of Hope Forum

🎗️La începutul acestei luni marcăm Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului. Astfel delegația Republicii Moldova condusă de dl Ruslan Baltaga, Director a IMSP „Institutul Oncologic” a participat la activitățile “Rays of Hope Forum”, desfășurat în cadrul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA) în orașul Viena, în perioada 01.02.2024-02.02.2024.
✅Proiectul “Rays of Hope” a fost lansat de către Directorul General AIEA în anul 2022 la care 70 de state din Africa și America Latină au aderat, exprimându-și solicitarea de asistență tehnică cu echipamente radiologice performanțe pentru radioterapie, brahiterapie și medicina nucleară, infrastructură și pregătirea personalului.
‼️Pentru prima data 6 state din regiunea europeană, inclusiv și Republica Moldova au fost invitate să participe la acest eveniment.
🇲🇩Inițiativa de a include Republica Moldova în cadrul Rays of Hope, reiese în urma întrevederii Dnei Ministre Ala Nemerenco cu Dna Eve-Kulli Kala în cadrul Reuniunii Ministeriale a Regiunii Europene OMS din anul 2023.
✅În ajunul forumului, delegația a participat și la întâlniri bilaterale cu dna Eve Kulli Kala(Director al Secției Europene a Departamentului Cooperare Tehnică a AIEA), dna Carmina Elizabeth și dna Jimenez Velasco (manager de proiecte și responsabile de proiectele și asistență tehnică pentru Republica Moldova), unde s-a dat o apreciere pozitivă la implementarea proiectelor pe perioada anilor 2022-2023.
‼️În cadrul forumului reprezentanți ai mai multor state din regiunea Americii Latine și Africii și-au împărtășit experiența de asimilare a fondurilor extrabugetare ale AIEA.
✅S-a abordat de asemenea startul proiectelor naționale aprobate de către AIEA pentru anii 2024-2027 și cerințele către Republica Moldova pentru menținerea graficului de implementării acestui proces.
🎗️Delegația a avut un suport diplomatic din partea excelenței sale, dna Ambasador a Republicii Moldova în Austria și Reprezentant Permanent în cadrul AIEA Mihaela Mocanu. S-a discutat perspectiva încadrări Republicii Moldova în inițiativa „Rays of Hope”, care ar permite atragerea mai multor investitori în dezvoltarea continuă a serviciilor de sănătate prestate de către IMSP „Institutul Oncologic”.
✅A avut loc și o intrevedere cu dl Hua Liu, Vicedirector General și Șef al Departamentului Cooperare Tehnica AIEA, care a apreciat înalt progresele Republicii Moldova în domeniul radioterapiei pe parcursul ultimilor 2 ani și a exprimat dorința de a vizita Republica Moldova la finalizarea construcției noului buncar de radioterapie și instalarea noului Accelerator Linear procurat cu asistență AIEA.