×
Meniu

Secția anatomia patologică

Secția anatomie patologică este o unitate structurală a IMSP Institutul Oncologic, instituită în conformitate cu Regulamentul şi organigrama Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic aprobat de Fondator – MSMPS.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea secției anatomie patologică este elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 722 din 16.07.2012, cu privire la ameliorarea serviciului anatomopatologic și citologic în Republica Moldova, Codului muncii Republicii Moldova, Standardelor naționale de control intern, precum și întru organizarea și asigurarea managementului efficient al activității secțiilor.

Secția anatomie patologică se încadrează în realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menţinerea şi ameliorarea nivelului de sănătate a populaţiei prin prestarea serviciilor de laborator, calitative, pacienţilor afectaţi de maladii oncologice şi hemopatii maligne, la nivelul asistenţei medicale specializate de ambulator şi asistenţei spitaliceşti metodice, consultative și curative.

In activitatea să, secția anatomie patologică se conformează Codului muncii al RM, Legii nr. 411/1995 ocrotirii sănătăţii, Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Legii nr. 263/2005 Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, instrucţiuni şi ordine ale fondatorului şi ale IMSP Institutul Oncologic.

Secția prestează servicii de asistență medicală: efectuarea investigațiilor materialului biopsic/postoperator și a necropsiilor anatomopatologice, conform legislației în vigoare.

Secția anatomie patologică asigură:

 • Diagnosticul intravital al maladiilor și proceselor patologice prin investigarea materialului biopsic/intraoperator/postoperator cu aplicarea metodelor tradiționale și modern imunomorfologice, etc.;
 • Controlul systematic al eficacității tratamentului și evaluarea prognostică a maladiilor și proceselor patologice pe materialul biopsie și postoperator;
 • Diagnosticul postmortem al maladiilor prin investigarea materialului necropsie cu stabilirea cauzelor mecanismelor decesului pacienților;
 • Evaluarea calității procesului diagnostic-curativ prin efectuarea confruntărilor clinic-anatomice pe materialul biopsic/postoperator și necropsie;
 • Activitatea informațională, bazată pe analiza rezultatelor investigațiilor anatomopatologice în instituțiile medicale din raza de deservire;
 • Activitatea în comisiile de experți, comisiile de acreditare și evaluare, în consiliile științifice și medicale;

Medicii secției au următoarele atribuții și responsabilități:

 • Efectuează descrierea macroscopică a materialului biopsic/postoperator recepționat din secțiile clinice, secționează fragmente pentru examenul microscopic, dau indicații laborantului despre metodele de fixare, procesare histopatologică, orientarea pieselor tisulare la includere în parafină, metodele de colorație, numărul de piese histologice.
 • Efectuează examenul microscopic al pieselor biopsice, descrie tabloul histologic al procesului pathologic, stabilește diagnosticul, înscriindu-l în Fișa de trimitere la investigație histopatologică (formularul nr.014/e).
 • Efectuează necropsia cadavrelor și cercetarea histopatologică a materialului cadaveric.
 • În caz de necesitate, efectuează cercetarea microscopică urgentă a materialului cadaveric și alte investigații suplimentare.
 • Selectează preparate anatomice și histopatologice pentru fotografiere și demonstrarea lor la conferințele clinic-anatomice și ședințele Comisiei curative de control, colectează imagini computerizate cu adnotările corespunzătoare.
 • Perfectează protocolul necropsiei anatomopatologice, înscrie în fișa medicală a bolnavului de staționar diagnosticul anatomopatologic definitive și rezultatele examenului histopatologic al materialului postoperator, în cazurile în care s-au efectuat intervenții chirurgicale.
 • Formulează epicriza clinic-anatomică desfășurată, în care argumentează diagnosticul anatomopatologic, indică coincidența sau divergența de diagnostic, precizând cauza divergenței; în necropsiile perinatale stabilește legătura dintre afecțiunile fătului (nou-născutului) și patologia obstetricală, patologia sarcinii.
 • Indică diferențele depistate în diagnosticul, tratamentul, examenul clinic al pacientului decedat și în perfectarea fișei medicale a bolnavului de staționar și a altor documente medicale.
 • Îndeplinește certificatul medical constatator al decesului, iar în caz de adresare a rudelor decedatului, le explică caracterul afecțiunii, care a dus la deces.
 • Controlează calitatea și termenele prelucrării histopatologice a materialului secționat de către laboranți, le acordă consultații metodice.

Morfopatologia reprezintă stabilirea diagnosticului, interpretarea corectă a simptomelor clinice, alegerea tacticii terapeutice, verificarea corectitudinii diagnosticului şi eficacităţii tratamentului pe parcursul evoluţiei maladiei.

Diagnosticul morfopatologic intravital este cel mai exact dintre toate variantele de diagnostic medical. El influienţează decisiv calitatea diagnosticului clinic şi a tratamentului, în special în oncologie.

Activitatea serviciului este axată pe diagnosticul histopatologic al tumorilor și leziunilor pseudotumorale, descrierea macroscopica și investigația histologică a materialului postoperator, efectuarea necropsiilor.

Histopatologia (în care “histo” este un element prim de compunere savantă cu semnificația „referitor la un țesut organic”, iar “patologia” este o ramură a medicinei care se ocupă cu studiul cauzelor și simptomelor bolilor și a efectelor provocate de acestea) este o ramură a patologiei specializată în studierea țesuturilor bolnave cu ajutorul microscopului. Este un important instrument al anatomiei patologice și este folosit pentru diagnosticul de certitudine al cancerului și al altor boli.