×
Meniu

Secția anesteziologie și terapie intensivă

Anatolie Buzu – șef secția anesteziologie și terapie intensivă

Doriana Cojocaru – doctor științe medicale, conferențiar universitar, directorul clinicii ATI

Şef secţie:   Buzu Anatol medic anesteziolog-reanimatolog, tel.: (373) 22 852 318

Şef Serviciu Anestezie: Bucinscaia Marietta medic anesteziolog-reanimatolog

Istoric

Serviciul de Anesteziologie și Reanimatologie, de la inceputul activității sale în cadrul Institutului Oncologic, activa în componenţa Dispansarului de Oncologie, ulterior, s-a creat secţia de Anesteziologie și secția de Reanimare.

Fondatorul serviciului de ATI în Institutul Oncologic a fost prof. Iacov Camîşov. Din 1994 până în 1996 serviciul ATI a fost condus de Victor Eftodii. Din 1996 Departamentul ATI a fost condus de prof. Victor Cojocaru. Datorită dlui Victor Cojocaru au fost create şi aprobate la Consiliul Știinţific al Institului Oncologic algoritmele de conduită perioperatorie a pacientului oncologic, care funcţionează și în prezent. A fost reorganizată structura Departamentului, fiind create 2 secţii:  Anesteziologie şi Reanimare, care asigura continuitatea  asistenţei perioperatorii.

Din 2009, a fost creată Clinica Anesteziologie şi Terapie Intensivă în cadrul USMF ”Nicolae Testemiţanu”, directorul clinicii fiind Doriana Cojocaru, doctor în medicină, conferenţiar universitar, care a implementat noi metode contemporane de terapie intensivă și anume: conduita pacienţilor cu insuficienţă respiratorie acută, terapia respiratorie, imunonutriţia pacientului oncologic.

În anul 2018 secțiile de Anesteziologie si Reanimare, Nr.1 si Nr.2, au fost comasate și s-a reorganizat serviciul ATI cu formarea Secției de Anesteziologie și Terapie intensivă.

Metodele utilizate:

 • examenul preoperator al pacienților cu includerea pregătirii preoperatorii;
 • conduita perianestezică;
 • terapia intensivă și supravegherea pacienților postoperator;
 • metode de resuscitare la pacienții în stări critice;
 • nutriția parenterală si enterală cu amestecuri specifice;
 • investigarea complexă: clinică, paraclinică și de laborator.

Direcțiile știintifice principale:

 • Perfecționarea continuă a metodelor de conduită perianestezică și perioperatorie la pacienții cu tumori maligne în diferite domenii ale Chirurgiei oncologice.

Buna activitate a secției ATI este  asigurată de către colectivul de medici ai secției:

 1. Buzu Anatol, medic anesteziolog-reanimatolog, șef Secţie ATI;
 2. Bucinscaia Marietta, medic anesteziolog-reanimatolog, șef Serviciu Anestezie;
 3. Badan Andrei, medic anesteziolog-reanimatolog;
 4. Batîr Nicolai, medic anesteziolog-reanimatolog;
 5. Captari Ion, medic anesteziolog-reanimatolog;
 6. Cotelnic Viorel, medic anesteziolog-reanimatolog;
 7. Colodrovschi Mariana, medic anesteziolog-reanimatolog;
 8. Cumpîtă Vera, medic anesteziolog-reanimatolog;
 9. Curasevici Slavii, medic anesteziolog-reanimatolog;
 10. Iudin Vadim, medic anesteziolog-reanimatolog;
 11. Kotenko Iulia, medic anesteziolog-reanimatolog;
 12. Meisova Natalia, medic anesteziolog-reanimatolog;
 13. Pahomi Viorel, medic anesteziolog-reanimatolog;
 14. Pascaru Vitalii, medic anesteziolog-reanimatolog;
 15. Platon Victor, medic anesteziolog-reanimatolog;
 16. Pogor Mila, medic anesteziolog-reanimatolog;
 17. Popovici Anatolie, medic anesteziolog-reanimatolog;
 18. Ratcov Mariana, medic anesteziolog-reanimatolog;
 19. Rotar Aliona, medic anesteziolog-reanimatolog;
 20. Rusnac Alexandr, medic anesteziolog-reanimatolog;
 21. Tîrșu Victor, medic anesteziolog-reanimatolog;
 22. Todiev Mihail, medic anesteziolog-reanimatolog;
 23. Ţarguş Tatiana, medic anesteziolog-reanimatolog;
 24. Sinicliu Mihail, medic anesteziolog-reanimatolog;
 25. Soltan Anatolie, medic anesteziolog-reanimatolog.