×
Meniu

Secția Unitate Primiri Urgențe (UPU)

 Dr. Angela Rusnac- șef secție UPU

Secția  Unitate Primiri Urgențe (UPU) este o unitate organizată în subordinea IMSP IO în baza Ordinului intern nr.127 din 27.07.2017 Cu privire la instituirea Unității de Primire Urgente (UPU)  în cadrul IMSP IO în baza la Ordinul MS RM nr.424 din 02.06.2017 Cu privire la aprobarea Standartului de organizare, funcționare și practică în cadrul Unităților de Primiri Urgente, în care se desfășoară servicii medicale în domeniul oncologic, care asigură în principal asistență medicală de specialitate pentru pacienții oncologici.

Subdiviziunea se încadrează în realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menținerea și ameliorarea nivelului de sănătate a populației prin prestarea serviciilor medicale specializate, calitative, pacienților afectați de maladii oncologice și hemopatii maligne, la nivelul asistenței medicale specializate de ambulator și asistenței spitalicești atât în plan metodic consultativ, curativ, cât și științific.

Subdiviziunea participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaționale privind sistemul de calitate, precum și a normelor de protecția muncii, securitate și sănătate în muncă.

Subdiviziunea acordă servicii medicale de specialitate pacienților oncologici, în mod nediscriminatoriu și cu respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale.

 • Asigură internarea tuturor pacienților oncologici al instituției pentru examinarea și tratament specializat.
 • Subdiviziunea examinează și organizează consilii medicale multidisciplinare pentru stabilirea diagnozei și tacticii tratamentului la pacienții gravi.
 • Asigura evidența și tratamentul prescris pacienților oncologici în perioada nocturnă și zilelor de odihnă.
 • Acordă primul ajutor și tratament chirurgical la necesitate sau în cazurile de urgență pacienților internați în subdiviziunile instituției.
 • Implementează în activitatea secției metode noi de tratament și investigații antitumoral, în conformitate cu actele normative, standarde, protocoale clinice etc.
 • Examinează în domeniul patologiilor cardiace și terapeutice, și apreciază tactica tratamentului pacienților oncologici internați.
 • Organizează și raportează consultațiile inter- și extraspitalicești al specialiștilor oncologici din diferite domenii.
 • Participă și organizează activitatea sa în diferite comitete și comisii medicale de specialitate în cadrul instituției.
 • Raportează indicatorii prevăzuți în normele privind execuția, raportarea și controlul activității, inclusive a Programului Național de Control a Cancerului și utilizează eficient sumele cu această destinație.
 • Asigură condițiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecție a muncii, de protecție civilă și pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare.
 • Asigură gestiunea datelor și informațiilor medicale prin utilizarea programelor informatice de management din cadrul IMSP IO.
 • Subdiviziunea îndeplinește și alte atribuții prevăzute de alte acte normative în vigoare.

Colectivul secției UPU