×
Meniu

Secţia oncologie medicală I

Mariana Rogojinaru, şef secţie, medic oncolog, d.ș.m., categoria superioară

Primul organizator al serviciului chimioterapic în Republica Moldova a fost Tudor Monul, colaborator ştiinţific superior, doctor în medicină. Chimioterapia, în calitate de componentă obligatorie de tratament a tumorilor maligne, este practicată în republică din octombrie 1968, când a fost fondată Secţia Chimioterapie 1. Secţia a fost formată ca Centru Republican de Terapie Medicamentoasă Antitumorală pentru oncologii de toate profilurile şi s-a ocupat cu implementarea chimioterapiei cancerului atât ca o componentă a tratamentului complex, cât şi ca o metodă de individuală de tratament. Iniţial, Secţia avea capacitatea de 20 de paturi, în anul 1972 aceasta a fost extinsă la 45 de paturi, în 1988 – la 50 paturi, în 1994 – la 60 de paturi.

În anul 2008 Secţia Oncologie Medicală 1 a fost redusă la 55 de paturi, iar în 2016 – la 45 de paturi.

Începând cu anul 1969, secţia Chimioterapie 1 a fost baza Comitetului Farmaceutic Unional pentru cercetarea clinică a preparatelor antitumorale noi. S-au efectuat cercetări experimentale clinice în faza a doua a 48 de preparate antitumorale recunoscute în prezent ca: Cisplatina, Ftorafur, Bleomicina ş.a. Colaboratorii secţiei, în comun cu Centrul Oncologic al AŞM a fostei URSS, cu specialişti din SUA şi din ţările membre ale CAER au participat la cercetările diferitor protocoale internaţionale.

În 2018, conform noii organigrame a IMSP Institutul Oncologic, Secţia Chimioterapie 1 a fost redenumită în Secţia Oncologie medicală 1.

Şefi secţie:

 • în perioada 1968-1976 – medicul Coşelnicova Svetlana;
 • în perioada 1976-1982 – medicul Carmazina Ala;
 • din 1982 – medicul Bolun Feodora.

Profilul: tratamentul chimio-imuno-hormonoterapic a pacienţilor cu tumori maligne şi cercetări ştiinţifice în domeniu.

Direcţiile de activitate:

 • tratamentul chimio-imuno-hormonoterapic a pacienţilor cu diverse forme şi localizări de cancer, inclusiv: cancer al glandei mamare, cancer pulmonar, tumori ale capului şi gâtului, cancer al tractului digestiv, cancer al sferei ginecologice, cancer urogenital, tumorile cerebrale, melanom, tumori ale aparatului locomotor ş.a.
 • consultarea bolnavilor oncologici din secţiile şi Centrul Consultativ Diagnostic al IMSP IO, alte instituţii medico-sanitare din Republica Moldova în scopul definitivării programului de tratament cu citostatice;
 • examinarea clinică şi paraclinică a bolnavilor;
 • monitorizarea eficacităţii tratamentului proceselor maligne prin aplicarea metodelor de diagnostic moderne (imagistice, endoscopice, biochimice ş.a.) conform standardelor;
 • cercetări ştiinţifice în domeniul chimioterapiei, inclusiv participarea la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale de specialitate;
 • analiza anuală a rezultatelor activităţii secţiei în vederea ameliorării indicatorilor funcţionali.

Metode de tratament:

 • preoperator (neoadjuvant);
 • postoperator (adjuvant);
 • de consolidare;
 • tratament al formelor de cancer cu extindere la distanţă.

Capacitate: 45 paturi.

Spaţii: 14 saloane, o sală de proceduri, o sală de examinare a pacienţilor şi 6 cabinete pentru colaboratori.

Personal: 16 salariaţi, inclusiv 5 medici, 8 asistente, 2 bufetiere şi 1 infirmieră-îngrijitoare.

Colectivul secției Oncologie medicală I
 • Mariana Rogojinaru, şef secţie, medic oncolog, d.ș.m., categoria superioară
 • Bolun Feodora, medic oncolog categoria superioară
 • Munteanu Angela, dr. med., conferențiar cercetător, medic oncolog categoria superioară
 • Sidorova Svetlana, cercetător ştiinţific, medic oncolog categoria superioară
 • Donos-Burduja Angela, medic oncolog categoria superioară
 • Locoman Iacob, medic oncolog categoria a doua.

Asistenta şefă: Obodovscaia Maria, asistentă categoria superioară.

Alte informaţii: În secţie se tratează anual cca. 2500-2800 pacienţi. Medicii secţiei îmbină activităţile de tratament a pacienţilor cu cele de cercetări ştiinţifice şi perfecţionare profesională. Astfel, colaboratorii secţiei au participat la mai multe conferinţe ştiinţifice şi şcoli europene ale oncologilor ce au avut loc în or. Moscova, Sankt-Petersburg (Rusia), Stocholm (Suedia), Bucureşti, Iași (Romania), Ankara, Istanbul (Turcia), Riga (Letonia), Kazan (Tatarstan), Minsk (Belarus), Taşkent (Uzbekistan), Baku, (Azerbaidjan) ş.a. Rezultatele  ştiinţifice obţinute sunt publicate în peste 200 de lucrări ştiinţifice.

Contacte:

Tel. post: (373) 0 22 852 346