×
Meniu

Secţia oncologie radiologică nr .4 (Brahiterapie)

Șef de Secție – Urechi Virgiliu, master în Managementul Sănătății Publice.

Secția oncologie radiologică nr. IV (Brahiterapie), în continuare secția, este o unitate structurală a IMSP Institutul Oncologic, instituită în conformitate cu Regulamentul și Organigrama Instituției Medico – Sanitare Publice Institutul Oncologic aprobat de Fondator – MSMPS.

Secția se încadrează în realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menținerea și ameliorarea nivelului de sănătate a populației prin prestarea serviciilor medicale specializate, calitative, pacienților afectați de maladii oncologice și hemopatii maligne, la nivelul asistenței medicale specializate de ambulatoriu și asistenței spitalicești atât în plan metodic consultativ, curativ, cât și științific.

Secția participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaționale privind sistemul de calitate.

 

 • Secția prestează servicii de terapie radiantă și medicamentoasă persoanelor cu tumori maligne, conform legislației în vigoare;
 • Secția prestează servicii specifice de radioterapie externă, respectând lanțul tehnologic:
 1. aprecierea diagnosticului în urma examenului ginecologic bimanual;
 2. scanarea zonei interesate prin intermediul Tomografului Computerizat;
 3. delinierea volumelor țintă;
 4. evaluarea calității planului de tratament;
 5. conlucrarea cu fizicianul medical;
 6. aprobarea planului de tratament;
 7. poziționarea pacientului pentru ședința de radioterapie externă;
 8. monitorizarea tratamentului;
 9. înregistrarea ședințelor în documentația medicală;
 10. monitorizarea post – tratament.
 • Secția prestează servicii specifice de radioterapie internă (Brahiterapie), respectând lanțul tehnologic:
 1. aprecierea tipului aplicatorului în urma examenului ginecologic;
 2. poziționarea aplicatorului;
 3. topometria zonei interesate prin intermediul aparatului roentgen;
 4. specificarea dozei pe volumul interesat;
 5. conlucrarea cu fizicianul medical;
 6. aprobarea planului de tratament;
 7. inițierea ședinței de radioterapie;
 8. înregistrarea ședințelor în documentația medicală;
 9. monitorizarea post – tratament.

        Medicii secției:

 1. participă la consultarea pacienților în cadrul comisiilor multidisciplinare, stabilirea diagnosticului și elaborarea planului de tratament specific.
 2. asigură drepturile și interesele legitime ale pacienților, inclusiv dreptul la informație conform competențelor;
 3. îndeplinesc ordinele, dispoziţiile, însărcinările de muncă ale administraţiei şi se subordonează ierarhic conform organigramei Institutului;
 4. raportează indicatorii prevăzuți în normele privind execuția, raportarea și controlul activității, inclusive a Programului Național de Control a Cancerului și utilizează eficient sumele cu această destinație;
 5. îndeplinesc documentaţia medicală în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele interne ale secţiei şi Institutului.
 6. obțin acordul informat și consimțământul sau refuzului la orice prestație medicală și la utilizare datelor cu caracter personal;
 7. participară activ la cercetările ştiinţifice şi implementarea inovaţiilor în practică, la organizarea şi lucrările conferinţelor şi seminarelor în problemele vizate;
 8. asigură utilizarea formularelor cu regim special unic pe țară, ori completează corect la zi formularele utilizate de IMSP IO conform prevederilor legale.

În secție activează 6 medici:

 1. MANASTÎRLI Ludmila – medic radioterapeut categoria superioară,
 2. SAMEȚ Nina – medic radioterapeut categoria superioară,
 3. CIOBANU Micoleta – medic radioterapeut categoria I,
 4. STATI Maria – medic radioterapeut categoria superioară,
 5. ȘCHIOPU Elena – medic radioterapeut, categoria II.