×
Meniu

Secție oncologie radiologică II

Ludmila Evtodiev – șef secție Oncologie radiologică II

Subdiviziunea este instituţia în subordinea directă a şefului secţiei, care raportează activitatea şefului departamentului (numit prin ordin intern) şi vicedirectorului medical.

  • Subdiviziunea acordă servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, în mod nediscriminatoriu şi cu respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale;
  • Raportează indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul activităţii, inclusiv a Programului Naţional de Control a Cancerului şi utilizează eficient sumele cu această   destinatie;
  • Asigură utilizarea formularelor cu regim special unic pe ţară, ori completează corect la zi formularele utilizate de IMSP IO conform prevederilor legale;
  • Asigură gestiunea datelor şi informaţiilor medicale prin utilizarea programelor informatice de management din cadrul IMSP IO;
  • Subdiviziunea îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare în domeniul medical şi administrativ.

 

Colectivul secției Oncologie radiologică II