×
Meniu

Secție Radiologie și imagistică medicală

Igor Gavrilașcenco – șef secție Radiologie și imagistică medicală

Secţia Radiologie şi Imagistica Medicală este o subdiviziune din cadrul IMSP Institutul Oncologic, care desfăşoară servicii de diagnostic radiologie, ecografic şi nuclear cu izotopi radioactivi, în scopul asigurării pacienţilor cu investigaţii diagnostice de înaltă performanţă.

 Subdiviziunea se încadrează în realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menţinerea și ameliorarea nivelului de sănătate a populaţiei prin prestarea serviciilor medicale specializate, calitative, pacienţilor afecţati de maladiile oncologice și hemopatiile maligne, la nivelul aşişţentei medicale specializate de ambulator și asistenței spitaliceşti atât în plan metodic consultativ, curativ, cât şi ştiinţific.

  • Subdiviziunea participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor peraţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă.
  • În activitatea să, secţia se conformează Codului muncii al RM, Legii nr. 411/1995 Ocrotirii sănătăţii, Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Legii nr. 263/2005 Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului.
  • Subdiviziunea acordă servicii medicale de specialitate tuturor pacienţilor, în mod nediscriminatoriu cu indicaţia şi argumentarea medicului curant şi cu respectarea cadrului legislativ şi normativ оn vigoare;
  • Raportează indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul activităţii, inclusiv a Programului Naţional de Control a Cancerului și utilizarea eficientă a resurselor;
  • Asigură gestiunea datelor cu caracter personal şi informaţiie medicale prin utilizarea programelor informatice de management din cadrul IMSP IO;

Subdiviziunea îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare, precum:

  • acordă consultanţă în domeniul imagistic (radiologie, ecografie şi nuclear) pacienţilor şi medicilor din subdiviziunile clinice şi ambulatoriu ale instituţiei;
  • asigură regimul de radioprotecţie pentru personal cât şi pentru pacienţi;
  • efectuează eluarea Generatorului -99mTc, calculul activităţii nominale şi relative a pertehnetatului cu administrarea pacienţilor, substanţelor radioactive, care permite determinarea schimbărilor metabolice în dependenţă de organul ţintă, indicat drept investigaţie;
  • efectuează investigaţii cu administrarea izotopilor radioactivi şi utilizarea razele X, sonografice pentru investigaţii imagistice.
Colectivul secției Radiologie și imagistică medicală