×
Meniu

Seminar “Aspecte cheie și probleme actuale ale screening-ului și depistării precoce a cancerului glandei mamare”

Pe data de 3 decembrie 2022 la IMSP Institutul Oncologic a avut loc seminarul “Aspecte cheie și probleme actuale ale screening-ului și depistării precoce a cancerului glandei mamare” organizat de către Institutul Oncologic , Societatea științifico-practică a Oncologilor, Societatea Hematologilor și Transfuziologilor, USMF “Nicolae Testemițanu “ și organizația Internațională pentru Migrație.
Evenimentul a fost deschis de către Ruslan Baltaga, directorul Institutului Oncologic, doctor în medicină, conferențiar universitar, s-a adresat participanților la seminar. Domnul Enrico Cassano, șeful departamentului Radiologie mamară  de la Institutul European de Oncologie,  a prezentat o informație cu referință la principiile moderne bazate pe dovezi de screening și depistare precoce a cancerului glandei mamare, menționând că depistarea timpurie a cancerului constituie o verigă obligatorie a Programului Național de Combatere a Cancerului.
Cu cuvînt de salut s-a adresat participanților domnul Lars Johan Lonnback, șeful Misiunii Organizației Internaționale de Migrație în Republica Moldova,  specificat aspectele de organizare a asistenței medicale a migranților.
Doamna Larisa Sofroni, medic mamolog, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, a prezentat  raportul despre rezultatele preventive ale screeningului cancerului glandei mamare în Republica Moldova, menționând, că anual se iau în evidență circa o mie de paciente cu cancer al glandei mamare, iar această maladie severă, fiind pe primul loc în structura morbidității oncologice la femei, 36% dintre pacientele depistate sunt în stadiile III și IV, 50%- în stadiul II, și doar până la 14%- în stadiul I. Aceste cifre argumentează necesitatea screeningului și a depistării precoce a cancerului glandei mamare. În total pe parcursul anilor 2018-2022 după efectuarea screening-ului, au fost examinate complex 1808 paciente, fiind depistate 71 bolnave cu cancer și 142 cu tumori benigne.
Șeful Departamentului Imagistică medical a Institutului oncologic, domnul Igor Gavrilașenco a prezentat o informație cu referință la metodologia și posibilitățile tehnice de efectuare a mamografiilor, menționând că screeningul mamar prin mamografie a început în Republica Moldova în 2018, odată cu achiziționarea a 3 instalații mobile pentru mamografie, la care timp de 5 ani s-au efectuat circa 27 mii de investigații, sensibilitatea acestei metode fiind de 83%.
Doamna Simona Chilaru, șef secție mamologie, doctor în medicină, a prezentat conceptul depistării precoce a cancerului conform planului de acțiuni ale Programului Național de Combatere a Cancerului, pentru anii 2016-2025, obiectivul specific 2, care prevede sporirea cu 25% a ratei de depistare precoce a cancerului glandei mamare în stadiile I și II prin efectuarea screening-ului . Aceste acțiuni sunt reglementate prin Protocolul Clinic Național “Cancerul glandei mamare” și Standardul național a procedurilor operaționale de screening ale Cancerului glandei mamare.
Profesorul Victor Cernat s-a referit la aspectele economico-financiare ale screeningului mamar în Republica Moldova și a menționat că un caz de patologie oncologică a glandei mamare , depistate în cadrul screening-ului costă 30745 lei, dar ținând cont de faptul ca prețul tratamentului unei paciente în stadiul IV este de 4-5 ori mai mare comparativ cu stadiul I, aceste cheltuieli sunt argumentate .
Expertul Institutului European de Oncologie, domnul Enrico Cassano,  a menționat necesitatea apropierii serviciilor medicale de paciente și micșorarea timpului de la efectuarea screeningului până la inițierea tratamentului specific oncologic, iar domnul Lars Johan Lonnback , șeful Misiunii Organizației Internaționale de Migrație în Republica Moldova, a specificat că o treime din refugiații cu probleme oncologice reprezintă pacientele cu cancer al glandei mamare. Dumnealui de asemenea a mulțumit administrației Institutului Oncologic pentru implicare activă în soluționarea problemelor de organizare a asistenței medicale oncologice refugiaților.
La finalul seminarului doamna Rodica Mîndruța-Stratan, moderatoarea evenimentului și domnul Ruslan Baltaga , directorul Institutului Oncologic au afirmat că discuțiile asupra problemelor abordate confirma necesitatea organizării pe viitor a seminarelor tematice și pentru alte patologii oncologice, cu participarea specialiștilor de profil de peste hotarele Republici Moldova.