×
Meniu

Staționar de zi

Subdiviziunea este instituția în subordinea directă a Vicedirectorului asistentă  consultativă şi a şefului de secţie .

  • Subdiviziunea acordă servicii medicale de specialitate pacienţilor oncologici, în mod nediscriminatoriu, cu respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale;
  • Asigură tratamentul specializat (PCT; hormonoterapie; simptomatic, readioterapeutic, hematologic, chirurgie de o zi (minim invazivă), etc.)  pacienţilor oncologici;
  • Asigură cu medicamentele necesare pentru tratamentul indicat şi administrarea curentă a acestora;

Subdiviziunea examinează şi organizează consilii medicale multidisciplinare pentru stabilirea tacticii tratamentului la pacienţi;

  • Supravegherea evoluţiei pre/postprocedurale generale şi locale
  • Asigură supravegherea intraterapeutică a pacienţilor;
  • Perfectarea, înregistrarea şi raportarea buletinului pentru concediul medical al pacienţilor oncologici pentru perioada internării/ tratamentului, și eliberarea acestuia la externare;
  • Asigură evidenţa şi tratamentul prescris pacienţilor oncologici conform exigenţelor legale;
  • Prescrie recomandările necesare de urmat la externare;
  • Acordă primul ajutor la necesitate sau în cazurile de urgenţă pacienţilor CCD.

Dr. Ioana Clipca – șef Staționar de zi

Tel. de contact: 022852672