×
Meniu

Viziunea IMSP IO

Viziunea IMSP IO în asigurarea intergrității instituționale și profesionale 

IMSP Institutul Oncologic – instituţie de nivel terţiar, acordă servicii medicale specializate în domeniul oncologiei, este baza pentru realizarea cercetărilor științifice și instruirilor profesionale în medicină, își desfășoară toate activitățile în corelare cu reglementările de integritate.
Integritatea instituţională și profesională este una din prerogativele trasate pentru colectiv în obiectivele strategice de dezvoltare și în activitatea cotidiană.

Măsurile întreprinse sunt axate pe:
* sporirea credibilităţii și satisfacției pacienţilor;
* asigurarea accesului la serviciile prestate;
* respectarea normelor de conduit etică şi deontologică;
* asigurarea transparenţei în procesul decizional;
* oferirea informaţii de interes public cu asigurarea protecției datelor personale și confedențiale;
* intoleranţa faţă de incidentele de integritate;
* neadmiterea și denunţarea manifestărilor de corupţie;
* respectarea regimului juridic al cadourilor ș.a.

Colectivul IMSP Institutului Oncologic se angajează într-un parteneriat cu pacienţii, rudele și însoțitorii acestora, cît și cu agenții economici (inclusiv persoane fizice) contractați, bazat pe normele reglementative, profesionalism, relații etice, confidențiale cu un respect reciproc.