×
Meniu

ANUNȚ DE IMPORTANȚĂ MAJORĂ!!!

Guvernul Republicii Moldova a anunțat gradul de alertă Cod roșu la nivel naţional referitor la situaţia epidemiologică prin infecţia cu coronavirusul  (COVID-19), existând pericol confirmat de declanşare a urgenţei de sănătate publică.

Atenționăm, că în cadrul IMSP Institutul Oncologic accesul va fi restricționat!!! Rugăm înțelegere și respectarea noilor reguli întroduse în cadrul Instituției noastre.

 

Comisia naţională extraordinară  de sănătate publică

Hotărâre nr. 7 din 13 martie 2020

 

Privind evoluția situației epidemiologice a infecției

COVID-19

În cadrul Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a fost examinată situația epidemiologică prin COVID-19, inclusiv tendințele de evoluție a bolii la nivel global, regional și național. Se constată ca la data de 13 martie 2020, în Republica Moldova au fost confirmate 6 cazuri de COVID-19 (de import) la persoane reîntoarse recent din

Italia.  La data de 11.03.2020 Organizația Mondială a Sănătății a anunțat faza de transmitere pandemică a virusului SARS-CoV-2, de asemenea infecția COVID-19 se înregistrează în toate țările UE, cu ritmul de creștere al cazurilor de boală similar cu transmiterea în China, aceste țări fiind vizitate intens sau cu reședință temporară a cetățeniilor RM.

În urma analizei situației epidemiologice actuale la nivel global, regional și național privind COVID-19 și a recomandărilor organizațiilor internaționale, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 1. Se ia act de informația prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, măsurile de prevenire şi răspuns.
 2. Se constată gradul de alertă Cod roșu la nivel naţional referitor la situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19, existând pericol confirmat de declanşare a urgenţei de sănătate publică în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1431 din 29.12.2016.
 3. Se aprobă Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19).
 4. Se va asigura implementarea continuă a deciziilor anterioare a Hotărârilor CNESP
 5. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor vor asigura sistarea activității unor Puncte de trecere a frontierei de stat pe segmentul de frontieră moldo-român și moldoucrainean, conform anexei.
 6. Ministerul Economiei va asigura sistarea circulației internaționale a transportului rutier de persoane prin rute regulate și ocazionale, precum și a transportului feroviar către/din Republica Moldova, conform anexei.
 7. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura:
  • Sistarea curselor aeriene regulate cu Italia, Spania, Franța Începând cu 15 martie 2020, orele 00:00.
  • Sistarea curselor aeriene regulate cu Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Romania începând cu 16 martie 2020, orele 00:00.
  • Interdicția pentru operatorii aerieni de a îmbarca călătorii, care vin către Republica Moldova, cu escală, din Italia, Spania, Franța, Germania, China, Iran și Coreea de Sud.
  • Interdicția pentru operatorii aerieni de a îmbarca persoane de altă cetățenie, decât cea moldovenească, care vin către Republica Moldova.
  • Excepție de la prevederile p.7.4 fac persoanele apatride și cetățenii străini cu domiciliu, reședință sau permis de ședere în Republica Moldova.
  • Decizia este valabilă până la data de 31 martie 2020, cu posibilitate de prelungire.
  • Obligativitatea prezentării de către operatorii aerieni a datelor despre pasageri cu indicarea suplimentară a locurilor de bord la finalizarea formalităților de îmbarcare a pasagerilor cu destinație finală către Republica Moldova.
 8. Autoritățile publice locale, administratorii localurilor de agreement, recreere, sălile de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatre, cinematografele, sălile de concerte, muzeele, și alte unități pentru antrenament și recreere vor asigura sistarea activităților organizate, inclusiv în locurile de recreere și de agrement pe teritoriul Republicii Moldova pînă la data de 01.04.2020.
 9. Managerii, directorii, proprietarii companiilor transportatoare de pasageri (autobuze, troleibuze, rutiere, taxi și alte mijloace de transport de pasageri urban și interurban), indiferent de forma de proprietate vor asigura igienizarea și dezinfecția unităților de transport după fiecare rută și în stațiile terminus.
 10. Sistarea pînă la 31.03.2020 a întrunirilor/serviciilor religioase pentru toate cultele pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În cazuri excepționale (înmormântare), se va ține cont de prevederile p. 2 din Hotărîrea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică din 10.03.2020.
 11. Monitorizarea executării deciziilor Comisiei se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale

 

 

Președinte al  Comisiei,

Prim ministru                                                                                                                                                                 Ion CHICU

 

Vicepreședinte al Comisiei, ministru al sănătății, muncii

și protecției sociale                                                                                                                                                      Viorica DUMBRĂVEANU

 

Secretar al Comisiei                                                                                                                                                  Nicolae FURTUNĂ