×
Meniu

Posibilităţi pentru sesizări şi propuneri

I. LINIA VERDE:

IMSP Institutul Oncologic + 373 22852492

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova + 373 22721010 ; + 373 80071010

Compania Naţională de Asigurări în Medicină + 373 80099999

Centrul Naţional Anticorupţie + 373 80055555

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţii + 373 80028028

Specialist relaţii cu publicul şi mass-media din IMSP IO + 373 22852303

II. AUDIENȚA

Funcţia Ziua de luni în cadrul fiecărei luni Numele, prenumele, funcția Numărul de contact pentru programare
Director Prima zi de luni dna Ruslan BALTAGA +373 22852303
Vicedirector asistenţa consultativă A doua zi de luni dna Veronica CIOBANU +373 22852104
Vicedirector medical A treea zi de luni dl Anatolie MUSTEA +373 22852381
Vicedirector dezvoltare oncologie medicală Zilnic dl Iurie BULAT +37322852350

III. ADRESĂRI ÎN FORMA  SCRISĂ:

  • Adresa poștală: MD 2025 mun.Chişinău  str.Testemiţanu, 30;
  • Adresa electronică: [email protected][email protected];
  • Telefonului fax: + 373 733363:
  • Pe pagina WEB: www. onco.md;
  • Cutiile Poştale Interne:  pentru libera expunere a pacienţilor, vizitatorilor şi personalului medical amplasate în holul fiecărui bloc curativ din cadrul IMSP IO. Poșta se ridică de 2 ori pe săptămînă. Programul este indicat pe cutii;
  • Registrele de reclamaţii( temei HGRM nr. 1141 din  04.10.2006 M. O. nr. 161, art Nr : 1233) accesibile la postul medical din fiecare secţie spitalicească, la casă (holul Centrului Consultativ Diagnostic şi blocului central al IMSP IO), la registratura Centrului Consultativ Diagnostic;

Notă: Toate petițiile ( sesizările, cererile și propunerile) se examinează în conformitate cu prevederile Codului Administrativ nr. 116 din 19.07.2018 (M.O: nr. 309-320, art.466, în vigoare din 01.04.2019)