×
Meniu

Laborator analize medicale

Larisa Antoci, șef Laborator analize medicale

Laboratorul Analize Medicale  (LAM) este o unitate structurală a IMSP Institutul Oncologic, instituită în conformitate cu Regulamentul şi organigrama Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic aprobat de Fondator – MSMPS.

 LAM se încadrează în realizarea Misiunii IMSP IO: de a contribui la menţinerea şi ameliorarea nivelului de sănătate a populaţiei prin prestarea serviciilor de laborator, calitative, pacienţilor afectaţi de maladii oncologice şi hemopatii maligne, la nivelul asistenţei medicale specializate de ambulator şi asistenţei spitaliceşti metodice, consultative și curative.

In activitatea să, Laboratorul se conformează Codului muncii al RM, Legii nr. 411/1995 ocrotirii sănătăţii, Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Legii nr. 263/2005 Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, instrucţiuni şi ordine ale fondatorului şi ale IMSP Institutul Oncologic.

Laboratorul prestează servicii pacienţilor în condiţii de staţionar şi ambulator conform legislaţiei în vigoare.

a) Prestează servicii de laborator conform spectrului de investigaţii: hematologice, clinice generale, biochimice, microbiologice.
b) Asigură interpretatea calitativă a investigaţiilor cu respectarea termenilor de timp: planic şi de urgenţă.
c) Implimentează metode noi de investigaţii cu o înaltă precizie analitică şi siguranţa diagnostică.

Personalul asigură calitatea serviciilor de laborator realizând măsuri în vederea efectuării controlului de calitate intern şi extern ale investigaţiilor de laborator.

Laboratorul este obligat să asigure în fiecare an realizarea Programului de activitate, inclusiv respectarea clauzelor prevăzute în contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor de laborator) în cadrul sistemului obligatoriu de asistenţă medicală.

Medicii laboratorului:

  • Îndeplinesc volumul de investigaţii de laborator în conformitate cu normativele în vigoare.
  • Participă la implimentarea,menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de managment al calităţii în conformitate cu standardul moldovean SR EN ISO/15189:2014 ,,Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă” şi documentaţie naţională în vigoare.
  • Participă la implimentarea metodelor cu cele mai înalte performanţe analitice şi diagnostice.
  • Participă la validarea rezultatelor investigaţiilor de laborator prin drept de semnătură.
  • Respectă mentenanţa aparaturii şi echipamentelor de laborator.
  • Respectă integritatea instituţională şi profesională, etc.

Colectivul laboraturului analize medicale